Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

OpenID Connect (OIDC) - novi protokol za autentikaciju korisnika

pon, 14.12.2020. - 9:17

Od 14. prosinca 2020. moguće je koristiti protokol OIDC za autentikaciju korisnika putem sustava AAI@EduHr.

Kao SAML i CAS, OIDC također omogućuje sigurnu razmjenu korisničkih podataka između davatelja identiteta i same usluge koju korisnik želi koristiti, no to čini na drugačiji način. OIDC je temeljen na autorizacijskom protokolu OAuth 2.0 i koristi HTTP/JSON tijekove za prijenos poruka, što ga čini jednostavnijim za implementaciju u usporedbi s prethodnim protokolima za identifikaciju korisnika. Dizajniran je tako da ga je moguće koristiti u svim tipovima klijentskh aplikacija, uključujući JavaScript aplikacije (aplikacije koje se izvršavaju samo u pregledniku), te nativnim aplikacijama (Android, iOS, Windows, Linux nativne aplikacije).

Protokol OIDC je namijenjen davateljima usluga koji žele ugraditi autentikaciju korisnika preko sustava AAI@EduHr, kao alternativa već podržanim protokolima SAML i CAS. Više informacija o tome kako implementirati autentikaciju preko sustava AAI@EduHr koristeći protokol OIDC dostupno je na poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=59867172