Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako provjeriti ispravnost certifikata AOSI web servisa?

Ispravnost certifikata AOSI web servisa moguće je provjeriti naredbom:

# openssl s_client -showcerts -connect hostname.domena.hr:1443

Datume od kad do kad vrijedi certifikat možete provjeriti naredbom:

# openssl s_client -showcerts -connect hostname.domena.hr:1443 | openssl x509 -noout -dates

* hostname.domena.hr trebate zamijeniti nazivom svog poslužitelja na kojem se izvršava AOSI web servis.