Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako povećati pouzdanost rada AAI@EduHr servisa na matičnoj ustanovi?

Iznimno je važno da elementi AAI@EduHr sustava na matičnoj ustanovi (LDAP imenik, RADIUS poslužitelj i AOSI web servis) budu stalno dostupni kako bi korisnici ustanove mogli koristiti resurse koji za autentikaciju i autorizaciju rabe AAI@EduHr sustav. Nedostupnost samo jednog od elemenata može rezultirati nemogućnošću uporabe nekog od resursa.

U tu svrhu ustanova može pokrenuti sekundarni, redundantni skup odgovarajućih servisa.

Iznimno je važno i nužno da svaka ustanova radi backup podataka iz LDAP imenika redovito i kvalitetno, na način na koji radi sigurnosne kopije i svih ostalih osjetljivih i bitnih podataka u elektroničkom obliku.

Uporaba standarnih AAI@EduHr instalacijskih paketa nudi jednostavnu i pouzdanu proceduru za svakodnevni backup LDAP baze podataka. Backup podataka dakako možete prema potrebi napraviti i sami, slijedeći upute za izradu sigurnosne kopije podataka pohranjenih u LDAP imeniku.

AAI@EduHr tim nudi pomoć pri uspostavi osnovnih elemenata AAI@EduHr sustava na ustanovi te pokretanju redundatnih servisa i backup procedura.