Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Aktualne verzije AAI@EduHr instalacijskih paketa

Da bi autentikacija i autorizacija korisnika funkcionirale ispravno, AAI@EduHr programska podrška na lokalnom poslužitelju matične ustanove mora biti instalirana iz najnovijih verzija instalacijskih paketa. Najnovije verzije instalacijskih paketa navedene su u nastavku.

Instalacijski paketi za distribuciju Linuxa Debian 9 (stretch)

aosi-aai 3.9.3

aosi-www-aai 1:2.9.0

freeradius-aai 3.0.12~srce4

openldap-aai 2.4.44~srce8

spona-aai 0.9.9.9.9.9

spona-www-aai 1.9.0

simplesamlphp-aai 1.13.2~srce0

Programski alat Spona moraju instalirati samo one ustanove koje žele raditi sinkronizaciju korisničkih računa na UNIX/Linux poslužitelju i u LDAP imeniku!

Paket simplesamlphp-aai nije obavezan za instalaciju, već je ovaj paket namijenjen samo za instalaciju na poslužiteljima na kojima postoje PHP aplikacije koje koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika!

Plug-in-ovi za AOSI web servis

libldifsync-aosi-aai 1.3.2 - potrebno ga je instalirati samo na ustanovama koje koriste uslugu ugošćavanja sekundarnih servisa; Detaljnije na internetskoj stranici Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libfile-aosi-aai 1.2.0 - zapisivanje svih akcija u datoteku. Može poslužiti kao primjer za pisanje vlastitih plug-in-ova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libwebservice-aosi-aai 1.2.1 - sinkronizacija korisnika pomoću web servisa; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmsad-aosi-aai 2.3.0 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i Microsoft Active Directory-u; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmysql-aosi-aai 1.2.0 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i tablica u MySQL bazi; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libunique-aosi-aai 1.2.1 - provjerava jedinstvenost vrijednosti atributa (npr. OIB) na razini imenika; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libcertify-aosi-aai 1.1.1 - omogućuje provjeru usklađenosti informacija u imeniku s normama certificiranja matičnih ustanova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libeduadresar-aosi-aai 1.0.1 - podršška usluzi eduAdresar; Detaljnije na Koji postojeći modulu su dostupni za AOSI...

libldifmanip-aosi-aai 1.1.0 - pomoćne funkcije koje se koriste u drugim plug-in-ovima; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...