Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Aktualne verzije AAI@EduHr instalacijskih paketa

Da bi autentikacija i autorizacija korisnika funkcionirale ispravno, AAI@EduHr programska podrška na lokalnom poslužitelju matične ustanove mora biti instalirana iz najnovijih verzija instalacijskih paketa. Najnovije verzije instalacijskih paketa navedene su u nastavku.

 

Instalacijski paketi za distribuciju Linuxa Debian 11 (Bullseye)

aosi-aai 3.11.0+srce11u1

aosi-www-aai 1:2.11.0+srce11u1

freeradius-aai 3.0.21+srce11u1

openldap-aai 2.4.57+srce11u1

spona-aai 0.9.9.9.9.9.9+srce11u1

spona-www-aai 1.11.0+srce11u1

simplesamlphp-aai 1:1.19.7+srce11u3

 

Instalacijski paketi za distribuciju Linuxa Debian 10 (Buster)

aosi-aai 3.10.0+srce10u1

aosi-www-aai 1:2.10.0+srce10u2

freeradius-aai 3.0.17+srce10u1

openldap-aai 2.4.47+srce10u2

spona-aai 0.9.9.9.9.9.9+srce10u1

spona-www-aai 1.10.0+srce10u1

simplesamlphp-aai_1.18.8+srce10u4

 

Programski alat Spona moraju instalirati samo one ustanove koje žele raditi sinkronizaciju korisničkih računa na UNIX/Linux poslužitelju i u LDAP imeniku!

Paket simplesamlphp-aai nije obavezan za instalaciju, već je ovaj paket namijenjen samo za instalaciju na poslužiteljima na kojima postoje PHP aplikacije koje koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika!

 

Plug-in-ovi za AOSI web servis (Bullseye)

libldifsync-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - potrebno ga je instalirati samo na ustanovama koje koriste uslugu ugošćavanja sekundarnih servisa; Detaljnije na internetskoj stranici Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libfile-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - zapisivanje svih akcija u datoteku. Može poslužiti kao primjer za pisanje vlastitih plug-in-ova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libwebservice-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - sinkronizacija korisnika pomoću web servisa; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmsad-aosi-aai 2.11.0+srce11u3 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i Microsoft Active Directory-u; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmysql-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i tablica u MySQL bazi; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libunique-aosi-aai 1.11.0+srce11u2 - provjerava jedinstvenost vrijednosti atributa (npr. OIB) na razini imenika; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libcertify-aosi-aai 1.11.0+srce11u3 - omogućuje provjeru usklađenosti informacija u imeniku s normama certificiranja matičnih ustanova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libeduadresar-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - podršška usluzi eduAdresar; Detaljnije na Koji postojeći modulu su dostupni za AOSI...

libldifmanip-aosi-aai 1.11.0+srce11u1 - pomoćne funkcije koje se koriste u drugim plug-in-ovima; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

 

Plug-in-ovi za AOSI web servis (Buster)

libldifsync-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - potrebno ga je instalirati samo na ustanovama koje koriste uslugu ugošćavanja sekundarnih servisa; Detaljnije na internetskoj stranici Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libfile-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - zapisivanje svih akcija u datoteku. Može poslužiti kao primjer za pisanje vlastitih plug-in-ova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libwebservice-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - sinkronizacija korisnika pomoću web servisa; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmsad-aosi-aai 2.10.0+srce10u1 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i Microsoft Active Directory-u; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libmysql-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - sinkronizacija korisnika u LDAP imeniku i tablica u MySQL bazi; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libunique-aosi-aai 1.10.0 - provjerava jedinstvenost vrijednosti atributa (npr. OIB) na razini imenika; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libcertify-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - omogućuje provjeru usklađenosti informacija u imeniku s normama certificiranja matičnih ustanova; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...

libeduadresar-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - podršška usluzi eduAdresar; Detaljnije na Koji postojeći modulu su dostupni za AOSI...

libldifmanip-aosi-aai 1.10.0+srce10u1 - pomoćne funkcije koje se koriste u drugim plug-in-ovima; Detaljnije na Koji postojeći moduli su dostupni za AOSI...