Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako za pojedini elektronički identitet upisati OIB u LDAP imeniku?

hrEduPerson imenička shema propisuje da OIB mora biti upisan kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB, te kao jedna od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueNumber (brojčani identifikator osobe) s prefiksom OIB.

Da bi se pojednostavnila administracija imenika, OIB se za svakog korisnika upisuje/ažurira samo kroz atribut hrEduPersonOIB, a web sučelje i web servis se brinu da se njegova vrijednost ispravno prenese i u atribut hrEduPersonUniqueNumber.

Ako želite dodati još jednu vrijednost atributa hrEduPersonUniqueNumber (dakle, uz OIB upisati još neku vrijednost tog atributa), kliknite na ikonicu + pored naziva atributa kako biste dobili obrazac za dodavanje nove vrijednosti. U padajućem izborniku pored naziva atributa odaberite odgovarajući prefiks za vrijednost koju želite dodati i u polje s desne strane upišite odgovarajuću vrijednost te na kraju kliknite ne gumb Dodaj.

Grupni unos OIB-a za veći broj korisnika

Ako u LDAP imenik želite odjednom upisati OIB za veći broj korisnika, možete to učiniti posredstvom AOSI web servisa, odnosno uporabom odgovarajuće skripte Dodaj_OIB.

Ovisno o sadržaju vašeg imenika i načinu na koji ćete pripremiti podatke, dodavanje OIB-a korisnicima u imeniku pomoću gornje skripte moguće je izvesti na tri načina:

 1. Pomoću datoteke s parovima uid;OIB - u svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika, pritom uid označava korisničku oznaku korisnika bez domene ustanove (dakle, samo onaj dio prije znaka @).

  Primjer datoteke:
  korisnik1;12345678901
  korisnik2;10987654321
  korisnik3;12345610987

   
 2. Ako korisnici u vašem imeniku imaju upisan JMBG, OIB možete unijeti pomoću datoteke s parovima JMBG;OIB. U svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika.

  Primjer datoteke:
  1234567890123;12345678901
  3210987654321;10987654321
  1234567321098;12345610987

   
 3. Pomoću datoteke s podacima ime;prezime;OIB. U svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika. Važno je napomenuti da se za kreiranje datoteke mora koristiti UTF-8 enkoding.

  Primjer datoteke:
  pero;perić;12345678901
  hrvoje;horvat;10987654321
  ivan;kovač;12345610987

Skriptu i datoteku s podacima prenesite na poslužitelj na kojem se nalazi LDAP imenik i raspakirajte u neki direktorij. Pokrenite skriptu naredbom:# ./dodaj_oib.pl

 

te slijedite upute u nastavku:

 • Unesite svoj uid (onaj dio korisničke oznake prije znaka @). Obzirom da skripta ažurira sadržaj imenika, korisnik koji ju pokreće mora biti administrator imenika;
   
 • Unesite svoju zaporku;
   
 • Unesite LDAP domenu svoje matične ustanove;
   
 • Unesite stazu do .wsdl dokumenta AOSI web servisa. Ako ste AOSI web servis instalirali iz standardnih AAI@EduHr paketa, dovoljno je pritisnuti Enter bez da išta upisujete;
   
 • Unesite stazu do datoteke s podacima. Ako se skripta i datoteka nalaze u istom direktoriju, potrebno je upisati samo naziv datoteke;
   
 • iz izbornika odaberite odgovarajuću opciju ovisno o sadržaju datoteke s podacima;

 

Skripta radi na način da najprije analizira ulaznu datoteku i (ovisno o sadržaju datoteke) u imeniku potraži korisnike kojima će se upisati OIB, te provjeri je li OIB ispravan. Ako je moguće jedinstveno identificirati korisnika na osnovi podataka iz datoteke (korisnik je pronađen i ne postoji više korisnika koji zadovoljavaju dani uvjet - npr. ime i prezime iz datoteke), skripta ispiše da je korisnik pronađen, a u suprotnom javi i opiše grešku.

Nakon analize sadržaja ulazne datoteke, za korisnike koji su pronađeni u imeniku postavlja se vrijednost OIB-a sukladno onome što je zapisano u datoteci, a po izvršenju skripte na ekranu se ispisuje informacija o korisnicima kojima je uspješno ažuriran OIB te  eventualne pogreške.