Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako riješiti problem "Nedostaje kolačić" (eng. "Missing cookie")

Ako vam se prilikom autentikacije javlja poruka oblika "Nedostaje kolačić" (eng. "Missing cookie"), vjerojatno se radi o sljedećem:

  • u Vašem web pregledniku je onemogućeno spremanje kolačića (eng. cookies)
  • koristite određenu verziju web preglednika Safari ili ugrađeni web preglednik na Apple MacOS 10.14 ili iOS 12 koji na pogrešan način tretiraju direktivu "SameSite" kolačića. Problem sa spomenutim web preglednicima opisan je na poveznici https://www.chromium.org/updates/same-site/incompatible-clients.

Za rješavanje problema napravite sljedeće:

  • osigurajte da je u postavkama Vašeg web preglednika omogućeno spremanje kolačića
  • ako ste korisnik Apple uređaja, osigurajte da je vaš OS / web preglednik nadograđen na noviju verziju (u novijim verzijama spomenuti problem sa tretiranjem direktiva vezanim za kolačiće je ispravljen). Ako niste u mogućnosti napraviti nadogradnju OS-a / web preglednika, instalirajte drugi web preglednik (npr. Chrome, Firefox, Opera ili slično), pa njega koristite za pristup resursima