Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Rezultati certificiranja usluga 2014.

Trajanje certificiranja: 15. 12. 2014. - 31. 01. 2015.

Zbirni rezultati:

 • Ukupno usluga koje sudjeluju u certificiranju: 318
 • Broj usluga koje zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 309
  • Izvrsno usklađenih: 119
  • Dobro usklađenih: 86
  • Dovoljno usklađenih: 104
 • Broj usluga koje još uvijek ne zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 9
 • Broj usluga za koje se ne zna zadovoljavaju li uvjete za prolaznu ocjenu: 0

Popis rezultata:

Legenda:

?Nepoznato - koordinator još nije procijenio za sve norme jesu li zadovoljene ili ne.
XNedovoljna usklađenost - usluga još uvijek ne zadovoljava bar jednu od obaveznih normi.
1Dovoljna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
2Dobra usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
3Izvrsna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.

Napomena:

Pozicioniranjem pokazivača miša iznad ikone koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti ispisat će se broj i postotak obaveznih i preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
Klikom na naziv usluge administratori koji su kroz registar resursa ovlašteni za pojedinu uslugu mogu vidjeti detaljne podatke o ispunjenosti propisanih normi.


Vlasnik uslugeNaziv uslugesort ascendingOpis uslugeKorišten protokolOcjena razine usklađenosti
carnet.hr Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza Uvid u status korisničkog računa te pregled vlastitog korištenja uslugeSAML1
carnet.hr PPK helpdesk Podrška za provjeru statusa korisnika pojedinačnog pristupa InternetuFWSX
carnet.hr Portal za TCS certifikate Aplikacija za izdavanje poslužiteljskih elektroničkih certifikata u sklopu usluge TCSSAML2
carnet.hr portal za sistemce Portal za CARNetove sistem inženjereSAML1
pmfst.hr PMFST Mentorstva Web App Aplikacija za upis mentorstvaSAML2
pmfst.hr PMFST Mentorstva Aplikacija za upis mentorstvaSAML2
demokracija2.info Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Platforma za kolaboraciju na stvaranju dokumenata,debatiranju i glasovanjuSAMLX
carnet.hr pcchip.carnet.hr On-Line izdanje časopisa PcChipSAML2
srce.hr owncloud Srce pilot projekt owncloud Srce pilot projektSAML1
mzos.hr Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science Baza podataka znanstvenih informacija (Thomson Reuters - WOS, JCR, CC i MEDLINE)SAML1
mzos.hr Online baze podataka - EBSCO Web sučelje za pristup EBSCO bazama znanstvenih radova, u slučaju da korisnik ne pristupa iz CARNetove mreže autorizacija korisnika vrši se putem sustava AAI@EduHrSAML1
carnet.hr OkCARNet CARNetovi korisnici na kabelskim modemima OKTV-aRADIUS3
carnet.hr office365.skole.hr Login stranica za Office 365 usluge.SAML2
carnet.hr O2CARNet CARNetovi korisnici na DSL modemima OptimeRADIUS3
nsz.hr NSZ.hr zaštićeni dio web stranica za članove sindikata i/ili akademske zajedniceSAML1
carnet.hr NISpVU Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilištaFWSX
srce.hr NIAS - Razvojno okruženje Razvojno okruženje središnjeg sustava identifikacije i autentikacije korisnika u elektroničkoj upraviSAML1
srce.hr NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav Autentikacijski servis projekta razvoja središnjeg sustava identifikacije i autentikacije korisnika u elektroničkoj upraviSAML2
srce.hr Nadzor računalnih sredstava Studoma Sustav za nadzor računalnih sredstava dostupan isključivo Studom timuSAML1
carnet.hr Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" Moodle e-learning portal verzije 2.xSAML2
carnet.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školeSAML3
srce.hr MZOS sustav webObrasci Prijava za profesore, zaposlenike srednjih škola radi autentifikacije te mogućnosti evidencije nasilja putem webObrasca.SAML3
mzos.hr MZOS - pristupna točka za Eduroam Eduroam pristupna točka pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sportaRADIUS3
mzos.hr MZOS - Prijevoz učenika MZOS aplikacija za prijevoz učenikaSAML3
uniri.hr MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci Arhiva e- kolegija sustava MudRi - LMS sustava Sveučilišta u RijeciSAML1
uniri.hr MudRi UniRi - sustav za e-učenje Sustav za e-učenje Sveučilišta u RijeciSAML2
microsoft.hr MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Sustav za pristup web trgovini za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera koristeći AAI@EduHr pristupne podatke (korisnik@etfos.hr).SAML3
uniri.hr MSDN Academic Download Autorizacija za preuzimanje licenciranog Microsoft softvera za nastavnike i studente Sveučilišta u Rijeci.SAML2
srce.hr MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme Sveučilišni sustav za e-učenje - testni sustav za nastavnikaSAML1
unios.hr Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Sustav za e-učenje sa studentimaSAML1
srce.hr Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme Testni sustav za nastavnike da se mogu pripremiti za Moodle 2SAML1
pfri.hr Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci Sustav za online učenjeSAML1
skole.hr Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu E-learning Elektrostrojarske škole VaraždinSAML1
pmf.hr Moodle - Biološki odsjek PMF-a Sustav za e-učenje namjenjen studentima Biološkog odsjekaSAML2
srce.hr Moj oblak Owncloud javni pilotSAML1
srce.hr MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu Sustav za e-učenje namijenjen projektima e-učenja u zajedniciSAML1
vipnet.hr Mobile CARNet CARNetovi korisnici na mobilnim uređajima VipnetaRADIUS3
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja Mreža odgojno obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj - vizualni geografski prikaz mreže osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova koji su u sustavu odgoja i obrazovanja RHSAML1
microsoft.hr Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene skole.hrSAML2
microsoft.hr Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene vss.hrSAML2
microsoft.hr Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene carnet.hrSAML2
microsoft.hr Microsoft Office 365 Sučelje za ispitivanje mogućnosti integracije MS Office 365 usluge s AAI@EduHr infrastrukturomSAML2
microsoft.hr Microsoft Dreamspark Staging Inačica Microsoft Dreamspark sučelja namijenjena testiranju autentikacije putem sustava AAI@EduHrSAML3
microsoft.hr Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Usluga besplatnog dohvaćanja Microsoftovih razvojnih alata za korisnike iz akademske zajedniceSAML2
carnet.hr MetroCARNet CARNetovi korisnici na DSL modemima MetronetaRADIUS3
srce.hr Merlin u školi - Sustav za e-učenje Sustav za e-učenje namijenjen školamaSAML2
srce.hr Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) Sveučilišni sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)SAML1
srce.hr Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) Sveučilišni sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)SAML1
mef.hr MefZgSen Sustav evidencije nastave Medicinskog fakulteta u ZagrebuSAML3
carnet.hr mCARNet backend za mCARNet mobilne aplikacije (android / iOS)SAML2

Pages