Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Visokog učilišta Algebra


Opis resursa:

  • hosting.eduroam - eduroam usluga Visokog učilišta Algebra

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoko učilište Algebra

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.eduroam.hr/user_man.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.eduroam.hr

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Ljubas; E-mail: marko.ljubas@racunarstvo.hrNatrag na popis