Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Pravnog fakulteta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga Pravnog fakulteta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://installer.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Raspudić; E-mail: it@pravo.hrNatrag na popis