Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Sveučilišta u Slavonskom Brodu


Opis resursa:

  • eduroam usluga Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Slavonskom Brodu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://aai.unisb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://aai.unisb.hr/upute.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://aai.unisb.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miroslav Mazurek; E-mail: mmazurek@unisb.hrNatrag na popis