Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Sveučilišta Sjever


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na internet Sveučilišta Sjever

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Sjever

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.unin.hr/2016/02/eduroam-pristup-internetu/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/user_man.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nikola Marijanović; E-mail: nikola.marijanovic@unin.hrNatrag na popis