Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Visoke škole za sigurnost


Opis resursa:

  • eduroam na lokaciji A. Brešenskog 4

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/eduroam.html

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/howto-user.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Centar za elektroničko obrazovanje; E-mail: ceo@vss.hrNatrag na popis