Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilište Velika Gorica


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Veleučilište Velika Gorica

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište Velika Gorica

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.vvg.hr/e-podrska/wifi-eduroam/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.vvg.hr/e-podrska/wifi-eduroam/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Odsjek za informatičku podršku; E-mail: informaticka.podrska@vvg.hrNatrag na popis