Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijek


Opis resursa:

  • LAN/WLAN pristup mreži iz studentskog doma. Sastavni dio StuDOM usluge.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • StuDOM

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://studom.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://studom.srce.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vladimir Škoro; E-mail: Vladimir.Skoro@stucos.hrNatrag na popis