Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Usluga bežičnog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.simet.unizg.hr/dokumenti/eduroam-usluga-bezicnog-spajanja-na-internet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.simet.unizg.hr/dokumenti/eduroam-usluga-bezicnog-spajanja-na-internet

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Goran Šljivić; E-mail: sljivic@simet.hrNatrag na popis