Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • spajanje na EDUROAM pomoću bežićnog pristupa

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://web.math.pmf.unizg.hr/racunski.centar/?Pomo%26%23263%3B_i_upute:Upute_za_pristup_be%9Ei%26%23269%3Bnoj_mre%9Ei_PMF_-_MO

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://web.math.pmf.unizg.hr/racunski.centar/?Pomo%26%23263%3B_i_upute:Upute_za_pristup_be%9Ei%26%23269%3Bnoj_mre%9Ei_PMF_-_MO

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Dekanić; E-mail: kdekanic@phy.hrNatrag na popis