Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu


Opis resursa:

  • Autentikacija korisnika svih usluga dostupnih na FESB-u

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://elearning.fesb.hr/mod/page/view.php?id=38285

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://elearning.fesb.hr/mod/page/view.php?id=38285

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Lada Sartori; E-mail: lada.sartori@fesb.hrNatrag na popis