Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Mobile CARNet


Opis resursa:

  • CARNetovi korisnici na mobilnim uređajima Vipneta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://installer.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNet Helpdesk; E-mail: mobile@carnet.hr
  • Naziv kontakta: VIPnet Služba za korisnike; E-mail: sluzba.za.korisnike@vipnet.hrNatrag na popis