Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište u Virovitici

Naziv kontakta:Enes Ciriković
E-mail:enes.cirikovic@vuv.hr
Telefon:033 /492 270
Naziv kontakta:Ivan Heđi
E-mail:ivan.hedi@vuv.hr
Telefon:033 / 492 266
Naziv kontakta:Marija Klipa
E-mail:marija.klipa@vuv.hr
Telefon:033 / 492 254

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/887