Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija

Naziv kontakta:Ana Mandić
E-mail:ana.mandic@vsite.hr
Naziv kontakta:Ljubomir Hrboka
E-mail:ljubomir.hrboka@vsite.hr
Naziv kontakta:Nikola Paić
E-mail:sistemac@vsite.hr
Telefon:091 / 489 9471

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/862