Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Naziv kontakta:Ivan Vuko
E-mail:ivan.vuko@svkst.hr
Telefon:021 / 434 827
Naziv kontakta:Josip Knezović
E-mail:josip.knezovic@svkst.hr
Telefon:021 / 434 826

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/767