Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Naziv kontakta:Damir Vedriš
Telefon:01 / 4696 154, 098 / 248 808
Naziv kontakta:Željko Ležaić
Telefon:01 / 4696 292, 091 4678 005

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/838