Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Naziv kontakta:Ivan Hrnčić
Telefon:01 4682 516
Naziv kontakta:Petar Krhen
Telefon:01 4682 515

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/692