Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Naziv kontakta:Berislav Cvetnić
E-mail:berislav.cvetnic@grad.unizg.hr
Naziv kontakta:Neven Bratolić
E-mail:neven.bratolic@grad.unizg.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/665