Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Gradska knjižnica Rijeka

Naziv kontakta:Andreja Silić Švonja
E-mail:andrejas@gkri.hr
Telefon:051 320 016

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/662