Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Naziv kontakta:Ivan Bartolović
E-mail:ibartolovic@foozos.hr
Telefon:031 / 321718
Naziv kontakta:Tomica Bunjevac
E-mail:tbunjevac@foozos.hr
Telefon:+385 31 321 718

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/791