Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Naziv kontakta:Branimir Džaja
Telefon:091 / 4305-710
Naziv kontakta:Zvonimir Torba
E-mail:torba@fesb.hr
Telefon:091/4305-724

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/643