Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Naziv kontakta:Centar informacijske potpore FER-a
E-mail:cip@fer.hr
Telefon:6129-999
Napomena:Ukoliko upit ne pošaljete sa službene @fer.hr e-pošta adrese, može se dogoditi da ga CIP ne zaprimi

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/642