Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

Naziv kontakta:Marko Bilić
E-mail:marko.bilic@efos.hr
Telefon:031 / 224 400
Napomena:Korisnički računi u Osijeku za studente preddiplomskog i diplomskog studija otvaraju se u Studentskoj referadi (http://www.efos.unios.hr/referada/). Za studente poslijediplomskih studija informacije na: http://www.efos.unios.hr/studenti/carnet-racuni

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/633