Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

WebAssign - PlaceU

Entity ID:
https://shibboleth.webassign.net/shibboleth


Language: en
Display Name:
WebAssign
Name:
WebAssign


Contact Details
technical:
Vishal Kadam, mail: vishal.kadam@cengage.com
administrative:
Jonathan Newell, mail: jonathan.newell@cengage.com
other:
Peter Sams, mail: security@cengage.com


Service details


Language: en
ServiceName:
WebAssign - PlaceU
Display Name:
WebAssign - PlaceU
Description: