Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

VitalSource Technologies LLC

Entity ID:
https://bc.vitalsource.com/federation/saml/authentications/metadata


Language: en
Display Name:
VitalSource Technologies LLC
Name:
VitalSource Technologies LLC


Contact Details
support:
technical:


Service details

Language: en
ServiceName:
VitalSource Technologies LLC
Display Name:
Description:
Privacy Policy: