Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Rezultati certificiranja usluga 2017.

Trajanje certificiranja: 11. 12. 2017. - 31. 01. 2018.

Zbirni rezultati:

 • Ukupno usluga koje sudjeluju u certificiranju: 663
 • Broj usluga koje zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 656
  • Izvrsno usklađenih: 32
  • Dobro usklađenih: 424
  • Dovoljno usklađenih: 200
 • Broj usluga koje još uvijek ne zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 7
 • Broj usluga za koje se ne zna zadovoljavaju li uvjete za prolaznu ocjenu: 0

Popis rezultata:

Legenda:

?Nepoznato - koordinator još nije procijenio za sve norme jesu li zadovoljene ili ne.
XNedovoljna usklađenost - usluga još uvijek ne zadovoljava bar jednu od obaveznih normi.
1Dovoljna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
2Dobra usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
3Izvrsna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.

Napomena:

Pozicioniranjem pokazivača miša iznad ikone koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti ispisat će se broj i postotak obaveznih i preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
Klikom na naziv usluge administratori koji su kroz registar resursa ovlašteni za pojedinu uslugu mogu vidjeti detaljne podatke o ispunjenosti propisanih normi.


Vlasnik uslugeNaziv uslugeOpis uslugeKorišten protokolsort descendingOcjena razine usklađenosti
srce.hr CAP AAI Centralni AAI modul za autorizaciju CAP web aplikacijaSAML1
hrstud.hr Web Hrvatskih studija Web sjedište Hrvatskih studija Sveučilišta u ZagrebuSAML1
unizg.hr Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici omogućuje anonimno prijavljivanje neprihvatljivih ponašanjaSAML2
srce.hr AAI Dev Razvoj za AAI@EduHr produkcijske aplikacijeSAML1
srce.hr NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav Autentikacijski servis projekta razvoja središnjeg sustava identifikacije i autentikacije korisnika u elektroničkoj upraviSAML2
mzos.hr Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Wiki servis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportaSAML1
microsoft.hr Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeci Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene veleri.hrSAML2
unios.hr Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Sustav za e-učenje sa studentimaSAML1
skolskaknjiga.hr Školski portal Portal Školske knjige namjenjen učenicima, roditeljima i nastavnicima.SAML3
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web Web stranica s podržanim programima SysIntranetaSAML1
srce.hr eduAdresar admin Adresar ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH - Administratorsko sučeljeSAML2
srce.hr eduAdresar Adresar ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RHSAML2
sfsb.hr Konto aplikacija za praćenje projekata Konto aplikacija za praćenje projekataSAML1
carnet.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školeSAML2
unizg.hr Web Studijskog programa Vojnih studija Web Studijskog programa Vojnih studija Sveučilišta u ZagrebuSAML2
srce.hr Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Inačica Google Apps usluge koja služi za provjeru ispravnosti autentikacije putem sustava AAI@EduHrSAML2
srce.hr AAI@EduHr Lab Web sučelje za ažuriranje podataka o matičnim ustanovama kreiranim u sklopu AAI@EduHr Lab uslugeSAML2
carnet.hr sys.backup Usluga automatiziranog backupa poslužiteljskih računala za ustanove članice CARNeta.SAML2
politehnika-pula.hr Web Politehnike u Puli Web Visoke tehničke-poslovne škole u PuliSAML2
unizg.hr Tempus OPUS Tempus projekt Opening University towards SocietySAML2
pravo.hr Web Pravnog fakulteta u Zagrebu Glavni web Pravnog fakulteta u ZagrebuSAML2
mzos.hr Online baze podataka - EBSCO Web sučelje za pristup EBSCO bazama znanstvenih radova, u slučaju da korisnik ne pristupa iz CARNetove mreže autorizacija korisnika vrši se putem sustava AAI@EduHrSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki Wiki farma Srca na adresi wiki.srce.unizg.hrSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa) Wiki farma Srca - alternativna adresa wiki.srce.hrSAML1
carnet.hr CUC web Web CARNetove korisničke konferencijeSAML2
carnet.hr eduKnjižara Usluga koja CARNetovim korisnicima omogućuje kupovinu i preuzimanje obrazovnih knjiga i drugih obrazovnih sadržaja u digitalnom obliku.SAML1
carnet.hr Suvremene tehnologije u obrazovanju Studentski dan pod nazivom Suvremene tehnologije u obrazovanju ? STO jednodnevno je događanje namijenjeno prvenstveno studentima učiteljskih fakulteta i fakulteta s nastavničkim smjerovima, no otvoreno je i svim ostalim studentima zainteresiranima za primSAML2
unizg.hr Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu Aplikacije za podršku korisnicima sa sastavnica: upisne kvote, rektorova nagrada, doktorske promocije, međunarodna suradnja, upisnik studentskih organizacija, it@unizg, stipendije, studijski programiSAML1
srce.hr Srce VPS Pristupna točka sustavu VPSSAML1
pravo.hr Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije u sklopu weba Pravnog fakultetaSAML2
srce.hr Cloud usluga - Virtual Private Server Usluga Virtual Private Server (VPS) je usluga Srca koja ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja.SAML2
alfa.hr Alfa LMS e-learning portal izdavačke kuće AlfaSAML1
vss.hr Centar za elektroničko obrazovanje Visoka škole za sigurnost - MoodleSAML1
pmfst.hr PMFST Voditeljstva Aplikacija za vođenje studenataSAML2
srce.hr Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java Poslužitelj za migraciju internih aplikacija Srca na novije verzije programskih jezika PHP i JavaSAML1
carnet.hr Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" Moodle e-learning portal verzije 2.xSAML3
kif.hr Web Kineziološkog fakulteta Web Kineziološkog fakultetaSAML2
microsoft.hr Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene carnet.hrSAML2
microsoft.hr Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene skole.hrSAML2
carnet.hr Adobe Connect 9 Web kolaboracijski alat Adobe ConnectSAML2
carnet.hr office365.skole.hr Login stranica za Office 365 usluge.SAML2
mef.hr MefZgSen Sustav evidencije nastave Medicinskog fakulteta u ZagrebuSAML2
srce.hr Broj studenata Aplikacija za prikupljanje podataka na visokim učilištima, o upisima i ispisima studenata, školarinama i ostalim statistikamaSAML2
vuka.hr e-učenje VuKa Sustav za e-učenje Veleučilišta u Karlovcu.SAML2
pro-mil.hr PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici On-line verzije udžbenika čiji izdavač je tvrtka PRO-MIL d.o.o.SAML2
carnet.hr sys.dns Usluga sekundarnog DNS poslužitelja za ustanove članice CARNetaSAML2
skole.hr Gimnazijski ekološki laboratorij Projekt Gimnazijskog ekološkog laboratorija potaknut je potrebom osmišljavanja novih pristupa učenju i javnog djelovanja nakon preseljenja Gimnazije u novu zgradu opremljenu suvremenom nastavnom opremom i IC tehnologijom.SAML1
srce.hr owncloud Srce projekt owncloud Srce projektSAML1
microsoft.hr Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene vss.hrSAML2
unin.hr Google Apps za Sveučilište Sjever Google Apps za domenu unin.hrSAML2

Pages