Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Rezultati certificiranja usluga 2017.

Trajanje certificiranja: 11. 12. 2017. - 31. 01. 2018.

Zbirni rezultati:

 • Ukupno usluga koje sudjeluju u certificiranju: 663
 • Broj usluga koje zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 656
  • Izvrsno usklađenih: 32
  • Dobro usklađenih: 424
  • Dovoljno usklađenih: 200
 • Broj usluga koje još uvijek ne zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 7
 • Broj usluga za koje se ne zna zadovoljavaju li uvjete za prolaznu ocjenu: 0

Popis rezultata:

Legenda:

?Nepoznato - koordinator još nije procijenio za sve norme jesu li zadovoljene ili ne.
XNedovoljna usklađenost - usluga još uvijek ne zadovoljava bar jednu od obaveznih normi.
1Dovoljna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
2Dobra usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
3Izvrsna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.

Napomena:

Pozicioniranjem pokazivača miša iznad ikone koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti ispisat će se broj i postotak obaveznih i preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
Klikom na naziv usluge administratori koji su kroz registar resursa ovlašteni za pojedinu uslugu mogu vidjeti detaljne podatke o ispunjenosti propisanih normi.


Vlasnik uslugeNaziv uslugesort ascendingOpis uslugeKorišten protokolOcjena razine usklađenosti
azvo.hr Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanata Aplikacija za znanstveno istraživanje o informiranosti maturanata o visokom obrazovanjuSAML2
azvo.hr Aplikacija za administraciju prijava studijskih programa Administracijsko sučelje za centralnu prijavu za studijske programeSAML2
alfa.hr Alfa LMS e-learning portal izdavačke kuće AlfaSAML1
carnet.hr Adobe Connect 9 Web kolaboracijski alat Adobe ConnectSAML2
carnet.hr Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr) Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakulteteSAML2
azvo.hr Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr) Administracijska aplikacija prijava na visoka učilištaSAML2
mzos.hr Administracija korisnika servisa za Upisnike administracijsko sučelje servisa za UpisnikeSAML2
carnet.hr Abuse obrada aplikacija za obradu CARNet abuse prijavaFWSX
srce.hr AAI@EduHr web 2.0 Nova verzija AAI@EduHr web sjedištaSAML1
srce.hr AAI@EduHr Lab Web sučelje za ažuriranje podataka o matičnim ustanovama kreiranim u sklopu AAI@EduHr Lab uslugeSAML2
vsmti.hr AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranet AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranetSAML1
srce.hr AAI Dev Razvoj za AAI@EduHr produkcijske aplikacijeSAML1
pmf.hr 12tesla DokuWiki HomePage DokuWiki - Teme za diplomski, nastavni materijali, QtiPlot downloadSAML2

Pages