Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Je li moguće sadržaj LDAP imenika održavati kroz ISVU?

Tehnički preduvjeti za ostvarivanje operativne veze ISVU - AAI@EduHr su realizirani, a prije nego što visoko učilište počne ažurirati podatke u LDAP imeniku kroz ISVU, potrebno je provesti usklađivanje sadržaja LDAP imenika visokog učilišta i ISVU baze.
Nakon što visoko učilište donese odluku o uspostavi operativne veze ISVU - AAI@EduHr, usklađivanje sadržaja LDAP imenika i ISVU baze zajednički provode visoko učilište, AAI@EduHr tim i ISVU centar potpore, a cijeli proces odvija se u nekoliko koraka. Kako bi se provođenje usklađivanja olakšalo svim uključenim akterima, razvijena je aplikacija Povezivanje sustava ISVU i AAI@EduHr.