Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?

Prvi korak - kreiranje certifikata za Microsoft Active Directory

Da bi se mogao realizirati sustav koji drži u sinkronizaciji osnovne podatke u LDAP-u i Microsoft Active Directory-ju potrebno je najprije konfigurirati Microsoft Active Directory tako da koristi SSL (port 636), odnosno imati certifikat za server. Active Directory ne dozvoljava promjenu zaporke ako komunikacija nije zaštićena SSL-om.

Uporabom alata makecert.exe kreirajte certifikat za Active Directory:

makecert -n "CN=CA_FQDN" -r -sv ca_key.pvk ca_cert.cer

pri čemu vrijednost parametra CA_FQDN treba odgovarati FQDN vrijednosti vašeg poskužitelja.

Izvršavanjem gore navedene naredbe kreirat će se dvije datoteke:

 • ca_key.pvk - sadrži privatni ključ CA;
   
 • ca_cert.cer - generirani certifikat CA;

Uporabom konzole za manipuliranje certifikatima generirani CA certifikat potrebno je dodati u spremište certifikata kojima vjerujemona sljedeći način:

 1. Pokrenite MMC: Start -> Run -> mmc

  Pokretanje mmc-a
   
 2. Iz izbornika File odabere se Add/Remove Snap in i nakon odabira komande Add iz izbornika odabere se Certificates tipa Computer Account:

  Odabir Certificates tipa Computer Account
   
 3. U stablu je popis certifikata kojima vjerujemo Certificates / Trusted Root Certificate. U kontekstonom izborniku (desni gumb miša) za tu stavku odabere se Import:

  Import certifikata
   
 4. Potrebno je odabrati CA certifikat koji se u našem slučaju nalazi u datotecica_cert.cer:

  Odabir CA Certifikata
   
 5. Sada se može kreirati certifikat za autentikaciju poslužitelja i potpisati ga od strane CA (naredba se piše u jednom retku, no zbog preglednosti je svaka opcija prikazana u svom retku):
makecert -sk ServerName 
     -iv ca_key.pvk 
     -n "CN=FQDN_posluzitelja" 
     -ic ca_cert.cer ServerName.cer 
     -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1 
     -ss my 
     -sr localMachine 
     -sky exchange 
     -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" 
     -sy  12

U navedenoj naredbi potrebno je FQDN_posluzitelja zamijeniti stvarnom FQDN vrijednošću poslužitelja te opcionalno ServerName i ServerName.cer zamijeniti imenom kojim želimo nazvati generirani certifikat (npr. AD_cert i AD_cert.cer).

Za kraj preostaje provjeriti je li moguće Active Directory-ju pristupit LDAPS protokolom. To se može provjeriti alatom ldp.exe koji je dio Microsoft Support Tools-a. Pod Server se upisuje poslužitelj koji provjerava dok je LDAPS port 636.

ldap.exe za pristup AD-u LDAPS protokolom

Ako se ldp.exe uspješno spoji na poslužitelj LDAPS protokolom, ispisat će se poruka s prva dva retka:

ld = ldap_open("posluzitelj", 636);
Established connection to poslužitelj

 

Drugi korak - inicijalna sinkronizacija

U drugom koraku potrebno je sinkronizirati MS Active Directory bazu s već postojećim podacima u LDAP imeniku:

 1. Za sve korisnike koji već imaju račun u MS Active Directory-ju provjerite imaju li u LDAP imeniku uid jednak korisničkom računu u MS Active Directory bazi (odnosno je li  [LDAP] uid = [MSAD] sAMAccountName);

 2. Provjerite imaju li svi korisnici iz LDAP-a račun u MS AD, ako nemaju potrebno ih je inijeti u MS AD:

  1. Eksportirajte korisničke podatke iz LDAP imenika u .ldif datoteku:

   ldapsearch -LLL -H ldap://server:389/ -b "dc=domena,dc=hr" -x -D "cn=admin,dc=domena,dc=hr" -s sub -W "objectClass=hreDuPerson" uid givenName sn cn mail o ou hrEduPersonUniqueId hrEduPersonPrimaryAffiliation > backup.ldif

  2. Datoteku backup.ldif prebacite na poslužitelj na kojem se nalazi MS Active Directory;

  3. U isti direktorij odkomprimirajte program za uvoz korisnika iz LDIF datoteke

  4. Pokrenite program za import korisnika iz .ldif datoteke:

   USERIMPORT backup.ldif

   Program će preskočiti korisnike čiji uid-i se već nalaze u MS AD. Korisnici se ubacuju u OU naziva Import-AAI i kao description imaju vrijednost atributa hrEduPersonPrimaryAffiliation.

3. Instalirajte AOSI web klijent (AOSI-WWW) inačicu 1.6 ili noviju:


#apt-get install aosi-aai-www
 

4. Instalirajte AOSI web servis (AOSI-WS) s podrškom za plug-inove (inačica 2.1 ili novija):

 

#apt-get install aosi-aai


Napomena: prilikom instalacije AOSI web klijenta 1.6+ će se automatski instalirati odgovarajuća verzija AOSI web servisa.

 

5. Instalirajte MSAD plug-in za AOSI web servis koji održava LDAP i MS AD u sinkronom stanju:


#apt-get install libmsad-aosi-aai
 

AOSI i MS AD

 

6. Na MS AD serveru potrebno je kreirati dva korisnika (zapamtite njihove lozinke):

 • AOSIRO - korisnik koji ima samo mogućnost dohvaćanja podataka iz AD;
   
 • AOSIWRT - korisnik koji ima mogućnost stvaranja i brisanja unosa u AD;

7. Potrebno je pravilno konfigurirati AOSI plug-in u datoteci /usr/lib/aosi/Plugins/MSAD.conf (napomena: nemojte koristiti Perl specijalne znakove u stringovima!):

<base_dn dc=ustanova,dc=hr> - upisati BASE_DN ustanove;

AD_base - base DN od AD-a (primjer: AD_base = DC=ADDomena,DC=local);

AD_hostname - DNS naziv poslužitelja ili IP adresa na kojoj se nalazi AD (primjer: AD_hostname = 161.53.233.233);

AD_port - port na kojemu sluša AD s certifikatom - podrazumijevani je 636 (primjer: AD_port = 636);

AD_aosiro_dn - Distinguished Name korisnika koji ima pravo čitanja iz AD-a. (primjer: AD_aosiro_dn = CN=AOSIRO,CN=Users,${AD_base}, ovdje je prikazan način kako iskoristiti već definirane vrijednosti - AD_base);

AD_aosiro_pwd - zaporka AOSIRO računa (primjer: AD_aosiro_pwd = aosiropwd);

AD_aosiwrt_dn - Distinguished Name korisnika koji ima pravo pisanja u AD (primjer: AD_aosiro_dn = CN=AOSIWRT,CN=Users,${AD_base}, ovdje je prikazan način kako iskoristiti već definirane vrijednosti - AD_base);

AD_aosiwrt_pwd - zaporka AOSIWRT računa (primjer: AD_aosiro_pwd = aosiwrtpwd);

AD_new_dn - inicijalno će svi korisnici biti kreirani kreirati u ovoj grupi. AD administratori mogu kasnije premjestiti korisnike u druge grupe (primjer: AD_new_dn = CN=Users);

users_ou - korisnici će biti kreirani u navedenim grupama ovisno o vrijednosti atributa hrEduPersonPrimaryAffiliation, npr:

<users_ou hrEduPersonPrimaryAffiliation>
default = CN=Users
student = OU=Studenti
</users_ou>

AD_new_users_disabled - određuje hoće li novostvoreni računi biti onemogućeni: 1 - da, 0 - ne (primjer: AD_new_users_disabled = 0);

AD_new_users_pne - određuje hoće li zaporka novostvorenih računa biti bez vremenskog ograničenja: 1 - da, 0 - ne (primjer: AD_new_users_pne = 1);

AD_new_users_pwd_exp - određuje hoće li zaporka novostvorenih računa odmah biti nevažeća (kako bi korisnici morali postaviti novu zaporku): 1 - da, 0 - ne (primjer: AD_new_users_pwd_exp = 0);

use_custom_suffix - ako se AD_base razlikuje od domene (realm) ustanove, upisuje se realm u userPrincipalName (primjer: use_custom_suffix = 1);

AD_custom_suffix - ako se AD_base razlikuje od domene (realm) ustanove, ovdje se upiše realm ustanove koji će se upisivati u userPrincipalName, kako bi korisnici mogli kao naziv računa pisati korisnik@domena.hr (primjer: AD_custom_suffix = domena.hr);

custom_filter - ako je potrebno sinkronzirati samo određenu grupu ljudi (odn. identitete koji imaju određeni atribut postavljen na određenu vrijednost, npr. djelatnike), tada se ova vrijednost postavlja na oblik atribut=vrijednost (primjer: custom_filter = hrEduPersonPrimaryAffiliation=djelatnik). Ako želite sinkronizirati sve identitete, ovaj parametar nemojte upisivati u konfiguracijsku datoteku!

custom_filter_operator - ako parametar custom_filter sadrži više filtera, primejnjuje se operator naveden u ovom retku (primjer: custom_filter_operator = and);

panic_on_errors - treba li plug-in prekinuti osnovnu operaciju za LDAP imenik: 1 - da, 0 - ne;

show_warnings_as_errors - treba li plug-in sva upozorenja koje pošalje AD proslijediti kao pogrešku: 1 - da, 0 - ne;

m_attributes - popis atributa koji se smiju mijenjati u AD (izmjena ostalih atributa se ne proslijeđuje AD-u), npr:

<m_attributes>
userPassword
</m_attributes>

admin_users - popis uid-a koji smiju unositi promjene u AD - najčešće su to isti uid-i kao i u /etc/aosi/valid_user datoteci. Korisnici smiju mijenjati samo neke atribute, npr:

<admin_users>
u100
u200
</admin_users>

exclude_users - popis uid-a za koje se neće obavljati sinkronizacija, npr:

<exclude_users>
       ne_windows_racun     
</exclude_users>

Primjer konfiguracije:

# WARNING: Do not use special Perl characters in strings (e.g. names, passwords etc)
<base_dn dc=domena,dc=hr>
AD_base                 = DC=ADDomena,DC=local
AD_hostname             = 161.53.233.233
AD_port                 = 636
AD_aosiro_dn            = CN=AOSIRO,CN=Users,${AD_base}
AD_aosiro_pwd           = aosiropwd
AD_aosiwrt_dn           = CN=AOSIWRT,CN=Users,${AD_base}
AD_aosiwrt_pwd          = aosiwrtpwd
AD_new_dn               = CN=Users
<users_ou hrEduPersonPrimaryAffiliation>
  default = OU=Ostali
  student = OU=Studenti
  djelatnik = OU=Djelatnici
<users_ou>
AD_new_users_disabled   = 0
AD_new_users_pne        = 1
AD_new_users_pwd_exp    = 0
use_custom_suffix       = 1
AD_custom_suffix        = domena.hr
panic_on_errors         = 0
show_warnings_as_errors = 0
<m_attributes>
  userPassword
</m_attributes>
<admin_users>
     u100
     u200
</admin_users>
<base_dn>

8. Potrebno je provjeriti je li aktiviran MSAD plug-in, odn. u datoteci /etc/aosi/plugins.conf provjeriti postoji li redak u kojemu piše MSAD (ne smije ispred pisati znak #).

9. Da bi zaporke u obje baze (LDAP imenik i MS Active Directory) bile sinkronizirane, nakon uspostave operativne veze LDAP - Active Directory korisnici moraju postaviti zaporku u oba repozitorija. Da bi se to izvršilo, potrebno je obavijestiti korisnike da postave zaporku kroz AOSI web sučelje.

10. Na strani MS AD u Domain Security Policy -> Account Policies -> Password Policy potrebno je postaviti odgovarajući Password Policy za zaporke:

 Enforce Password Histry=Not Defined
 Maximum Password age=Not Defined
 Minimum Password age=Not Defined
 Minimum Password length=0
 Password must meet complexity requirements=Disabled
 Store Password using Reversible encryption=Disabled

Password Policy

 

11. Sprječavanje korisnika da mijenjaju zaporku u MS AD - kroz Group Policy Editor potrebno je za korisničke račune postaviti:

User Configuration/
Administrative Template/
  System/
   Ctrl+Alt+Del Options/
    Remove Change Password=Enabled

Remove Change Password

 

Sinkronizacija više Active Directory-ja

Ako ustanova ima npr. odvojene MS AD domene za djelatnike i studente moguće ih je odvojeno sinkronizirati.

Predradnje

Da bi se mogao postaviti sustav koji drži u sinkronizaciji osnovne podatke u LDAP imeniku i više Microsoft Active Directory-ja, potrebno je prema gore navedenim uputama instalirati MSAD ASOI plug-in (libmsad-aosi-aai).

Filteri

Prilikom konfiguracije plug-in-a vrijednost parametra custom_filter mora se postavti na jednu od vrijednosti za određeni atribut (npr. custom_filter = hrEduPersonPrimaryAffiliation=djelatnik).

Umnožavanje

U sljedećim koracima će se kopirati postojeće MSAD plug-in datoteke u nove:

 1. Pozicionirajte se u direktorij s plug-inovima:
   
  cd /usr/lib/aosi/Plugins
 2. Napravite kopiju MS AD plug-in modula:
   
  cp MSAD.pm MSAD_student.pm
 3. Napravite kopiju MS AD plug-in konfiguracijske datoteke:
   
  cp MSAD.conf MSAD_student.conf
 4. Otvorite datoteku plug-in modula (MSAD_student.pm) u vašem omiljenom editoru i napravite sljedeće:

  1. Pronađite redak package plugins::MSAD; i prepravite ga u package plugins::MSAD_student;

  2. Redak my $plugin_name = 'MSAD'; promijenite u my $plugin_name = 'MSAD_student';
   
 5. Otvorite novu konfiguracijsku datoteku (MSAD_student.conf) u vašem omiljenom editoru i promijenite vrijednosti sljedećih parametara:

  1. AD_base;

  2. AD_hostname;

  3. Ako je potrebno AD_aosiro_dn i AD_aosiro_pwd;

  4. Ako je potrebno AD_aosiwrt_dn i AD_aosiwrt_pwd;

  5. custom_filter (npr. custom_filter = hrEduPersonPrimaryAffiliation = student );
   
 6. datoteci /usr/lib/aosi/Plugins/plugins.conf dodajte novi plug-in:
   
  MSAD
  MSAD_student
  LDIFSync
  
  
 7. Restartajte AOSI web servis:
   
  /etc/init.d/aosi restart
 8. Da biste provjerili je li se novi plug-in učitao, provjerite sadržaj datoteke /var/log/aos/aosi.log u kojoj bi se trebali nalaziti otprilike ovakvi zapisi:
   
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: getting admin list: u100, u200
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: getting exclusion list: Administrator
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: users disabled=0
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: users password never expires=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: users password expires now=0
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: use custom suffix=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: custom suffix=realm.hr
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: panic on errors=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: custom filter=hrEduPersonPrimaryAffiliation=djelatnik
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD: filters=hrEduPersonPrimaryAffiliation => [djelatnik];
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: getting admin list: u100, u200
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: getting exclusion list: 
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: users disabled=0
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: users password never expires=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: users password expires now=0
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: use custom suffix=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: custom suffix=realm.hr
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: panic on errors=1
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: custom filter=hrEduPersonPrimaryAffiliation=student
  Apr 26 06:25:04 aosi-dev aosi[9836]: -=- Plugins::MSAD_student: filters=hrEduPersonPrimaryAffiliation => [student];

Ako je potrebno, prethodno opisani postupak možete ponoviti više puta uz poštivanje jedinstvenosti naziva datoteka.