Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje matičnih ustanova za 2015. godinu

Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2015. dostupni su ovdje.

Službeno certificiranje (provjera usklađenosti s normama AAI@EduHr) matičnih ustanova za 2015. godinu provedeno je u vremenu od 18. svibnja do 12. srpnja 2015. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2015. godine.

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati ovdje.

Posebna pravila vezana uz certificiranje za 2015. godinu dostupna su ovdje.

Za provedbu certificiranja matičnih ustanova koriste se:

  1. Web sustav koji omogućuje samoprovjeru matičnih ustanova i uvid u razinu usklađenosti (dostupan samo ovlaštenim osobama ustanova);
  2. odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai):


Ovaj AOSI plugin je novost u postupku certificiranja. Zamjenjuje dosadašnji program za analizu sadržaja imenika. Za sistemce i administratore imenika ustanove on pojednostavljuje postupak certificiranja jer više nije potrebno pokretati program za analizu sadržaja imenika, te slati njegov izvještaj, već samo instalirati plugin. Koordinator AAI@EduHr sustava (Srce) će sa svojih središnjih poslužitelja pozivati plugin i na taj način prikupiti (agregirane) podatke potrebne za provjeru usklađenosti sadržaja imenika s normama certificiranja.

AOSI plugin instalira se naredbom:

# apt-get install libcertify-aosi-aai

Želite li vidjeti izvještaj programa za analizu imenika da biste znali stanje svog imenika, te mogli popraviti eventualne nepravilnosti, program možete pokrenuti i sami naredbom:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl

Detaljan ispis svih pronađenih problema / neusklađenosti u imeniku možete vidjeti pokrenete li program s parametrom -d.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Popis svih parametara s kojima je moguće pokrenuti program dobit ćete pokrenete li program s parametrom -h.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -h
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 19. svibnja do 13. srpnja 2014. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2014. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2014. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. svibnja do 7. srpnja 2013. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2013. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2013. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 9. srpnja 2012. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2012. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2012. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2011. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 1. ožujka do 18. travnja 2011. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 2. svibnja 2011. godine do 8. srpnja 2011. godine. Certificiranje je provedeno prema pravilima koja možete pročitati ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2011. godinu.