Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje matičnih ustanova za 2015. godinu

Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2015. dostupni su ovdje.

Službeno certificiranje (provjera usklađenosti s normama AAI@EduHr) matičnih ustanova za 2015. godinu provedeno je u vremenu od 18. svibnja do 12. srpnja 2015. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2015. godine.

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati ovdje.

Posebna pravila vezana uz certificiranje za 2015. godinu dostupna su ovdje.

Za provedbu certificiranja matičnih ustanova koriste se:

  1. Web sustav koji omogućuje samoprovjeru matičnih ustanova i uvid u razinu usklađenosti (dostupan samo ovlaštenim osobama ustanova);
  2. odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai):


Ovaj AOSI plugin je novost u postupku certificiranja. Zamjenjuje dosadašnji program za analizu sadržaja imenika. Za sistemce i administratore imenika ustanove on pojednostavljuje postupak certificiranja jer više nije potrebno pokretati program za analizu sadržaja imenika, te slati njegov izvještaj, već samo instalirati plugin. Koordinator AAI@EduHr sustava (Srce) će sa svojih središnjih poslužitelja pozivati plugin i na taj način prikupiti (agregirane) podatke potrebne za provjeru usklađenosti sadržaja imenika s normama certificiranja.

AOSI plugin instalira se naredbom:

# apt-get install libcertify-aosi-aai

Želite li vidjeti izvještaj programa za analizu imenika da biste znali stanje svog imenika, te mogli popraviti eventualne nepravilnosti, program možete pokrenuti i sami naredbom:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl

Detaljan ispis svih pronađenih problema / neusklađenosti u imeniku možete vidjeti pokrenete li program s parametrom -d.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Popis svih parametara s kojima je moguće pokrenuti program dobit ćete pokrenete li program s parametrom -h.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -h
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 19. svibnja do 13. srpnja 2014. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2014. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu dostupna su ovdje.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. svibnja do 7. srpnja 2013. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2013. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu dostupna su ovdje.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 9. srpnja 2012. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2012. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu dostupna su ovdje.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2011. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 1. ožujka do 18. travnja 2011. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 2. svibnja 2011. godine do 8. srpnja 2011. godine. Certificiranje je provedeno prema pravilima koja možete pročitati ovdje.