Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet

Naziv kontakta:Juraj Saratlija
E-mail:racunski.centar@pravst.hr
Telefon:021 / 393 504

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/740