Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Naziv kontakta:Ivan Cerovec
E-mail:sysadmin@erf.hr
Telefon:01/245-7510
Napomena:Otvaranje elektroničkih identiteta: petkom od 7:00 do 10:30

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/640