naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)


Opis resursa:

 • Sveučilišni sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://merlin.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike aplikacije (ako postoji):

 • https://merlin.srce.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • sn
 • givenName
 • mail
 • o
 • l
 • hrEduPersonOIB

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Mirjana Horvacki, e-mail adresa: mirjana.horvacki@srce.hr
 • Ime: Tona Perišić, e-mail adresa: tona.perisic@srce.hr
 • Ime: Vedran Mušica, e-mail adresa: vedran.musica@srce.hr
 • Ime: Zvonko Martinović, e-mail adresa: zvonko.martinovic@srce.hr

<<< Natrag na popis resursa


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje