naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
01.08.2014. 09:05:07
01.08.2014. 09:43:52
gate2.aaiedu.hr
01.08.2014. 09:05:13
01.08.2014. 09:43:24
gate3.aaiedu.hr
01.08.2014. 09:05:13
01.08.2014. 09:43:30


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
01.08.2014. 08:10:01
  SD Lašćina
01.08.2014. 08:10:08
  SD Osijek - novi
01.08.2014. 08:11:44
  SD Osijek - stari
01.08.2014. 08:10:14
  SD Rijeka
01.08.2014. 08:10:14
  SD Sava
01.08.2014. 08:10:02
  SD Split
01.08.2014. 08:10:14
  SD Šara
01.08.2014. 08:10:08
  SD Varaždin
01.08.2014. 08:10:14
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
01.08.2014. 08:10:33
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
01.08.2014. 08:10:40
  DUO.CARNet
01.08.2014. 08:11:14
  mCARNet 1.
01.08.2014. 08:12:10
  mCARNet 2.
01.08.2014. 08:12:10
  MetroCARNet
01.08.2014. 08:11:06
  Mobile CARNet
01.08.2014. 08:11:06
  OKTV
01.08.2014. 08:11:50
  OptiCARNet
01.08.2014. 08:11:38
  Stick2CARNet
01.08.2014. 08:11:44
  Tele2CARNet
01.08.2014. 08:11:38
  XCARNet
01.08.2014. 08:10:54

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje