naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
28.08.2014. 17:05:07
28.08.2014. 17:02:59
gate2.aaiedu.hr
28.08.2014. 17:05:13
28.08.2014. 17:05:17
gate3.aaiedu.hr
28.08.2014. 17:05:13
28.08.2014. 17:04:50


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
28.08.2014. 16:10:01
  SD Lašćina
28.08.2014. 16:10:01
  SD Osijek - novi
28.08.2014. 16:11:37
  SD Osijek - stari
28.08.2014. 16:10:07
  SD Rijeka
28.08.2014. 16:10:07
  SD Sava
28.08.2014. 16:10:01
  SD Split
28.08.2014. 16:10:07
  SD Šara
28.08.2014. 16:10:01
  SD Varaždin
28.08.2014. 16:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
28.08.2014. 16:10:26
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
28.08.2014. 16:10:33
  DUO.CARNet
28.08.2014. 16:11:07
  mCARNet 1.
28.08.2014. 16:12:04
  mCARNet 2.
28.08.2014. 16:12:04
  MetroCARNet
28.08.2014. 16:11:00
  Mobile CARNet
28.08.2014. 16:11:00
  OKTV
28.08.2014. 16:11:43
  OptiCARNet
28.08.2014. 16:11:31
  Stick2CARNet
28.08.2014. 16:11:37
  Tele2CARNet
28.08.2014. 16:11:31
  XCARNet
28.08.2014. 16:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje