naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
17.09.2014. 03:05:07
17.09.2014. 03:23:39
gate2.aaiedu.hr
17.09.2014. 03:05:13
17.09.2014. 03:25:35
gate3.aaiedu.hr
17.09.2014. 03:05:13
17.09.2014. 03:27:10


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
17.09.2014. 00:10:02
  SD Lašćina
17.09.2014. 00:10:02
  SD Osijek - novi
17.09.2014. 00:11:45
  SD Osijek - stari
17.09.2014. 00:10:08
  SD Rijeka
17.09.2014. 00:10:09
  SD Sava
17.09.2014. 00:10:02
  SD Split
17.09.2014. 00:10:09
  SD Šara
17.09.2014. 00:10:02
  SD Varaždin
17.09.2014. 00:10:09
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
17.09.2014. 00:10:28
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
17.09.2014. 00:10:35
  DUO.CARNet
17.09.2014. 00:11:09
  mCARNet 1.
17.09.2014. 00:12:04
  mCARNet 2.
17.09.2014. 00:12:04
  MetroCARNet
17.09.2014. 00:11:02
  Mobile CARNet
17.09.2014. 00:11:02
  OKTV
17.09.2014. 00:11:51
  OptiCARNet
17.09.2014. 00:11:39
  Stick2CARNet
17.09.2014. 00:11:45
  Tele2CARNet
17.09.2014. 00:11:39
  XCARNet
17.09.2014. 00:10:49

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje