naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
27.11.2014. 16:05:07
27.11.2014. 16:37:53
gate2.aaiedu.hr
27.11.2014. 16:05:13
27.11.2014. 16:37:43
gate3.aaiedu.hr
27.11.2014. 16:05:13
27.11.2014. 16:37:30


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
27.11.2014. 16:10:01
  SD Lašćina
27.11.2014. 16:10:02
  SD Osijek - novi
27.11.2014. 16:11:35
  SD Osijek - stari
27.11.2014. 16:10:08
  SD Rijeka
27.11.2014. 16:10:08
  SD Sava
27.11.2014. 16:10:01
  SD Split
27.11.2014. 16:10:08
  SD Šara
27.11.2014. 16:10:02
  SD Varaždin
27.11.2014. 16:10:08
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
27.11.2014. 16:10:27
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
27.11.2014. 16:10:34
  DUO.CARNet
27.11.2014. 16:11:05
  mCARNet 1.
27.11.2014. 16:12:01
  mCARNet 2.
27.11.2014. 16:12:01
  MetroCARNet
27.11.2014. 16:10:58
  Mobile CARNet
27.11.2014. 16:10:58
  OKTV
27.11.2014. 16:11:41
  OptiCARNet
27.11.2014. 16:11:29
  Stick2CARNet
27.11.2014. 16:11:35
  Tele2CARNet
27.11.2014. 16:11:29
  XCARNet
27.11.2014. 16:10:48

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje