naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
27.03.2015. 11:05:07
27.03.2015. 11:10:04
gate2.aaiedu.hr
27.03.2015. 11:05:13
27.03.2015. 11:12:30
gate3.aaiedu.hr
27.03.2015. 11:05:13
27.03.2015. 11:12:24


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
27.03.2015. 08:10:01
  SD Lašćina
27.03.2015. 08:10:01
  SD Osijek - novi
27.03.2015. 08:11:33
  SD Osijek - stari
27.03.2015. 08:10:07
  SD Rijeka
27.03.2015. 08:10:07
  SD Sava
27.03.2015. 08:10:01
  SD Split
27.03.2015. 08:10:08
  SD Šara
27.03.2015. 08:10:01
  SD Varaždin
27.03.2015. 08:10:08
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
27.03.2015. 08:10:27
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
27.03.2015. 08:10:34
  DUO.CARNet
27.03.2015. 08:11:03
  mCARNet 1.
27.03.2015. 08:11:58
  mCARNet 2.
27.03.2015. 08:11:58
  MetroCARNet
27.03.2015. 08:10:57
  Mobile CARNet
27.03.2015. 08:10:57
  OKTV
27.03.2015. 08:11:39
  OptiCARNet
27.03.2015. 08:11:27
  Stick2CARNet
27.03.2015. 08:11:33
  Tele2CARNet
27.03.2015. 08:11:27
  XCARNet
27.03.2015. 08:10:48

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje