naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
17.04.2014. 11:05:07
17.04.2014. 11:39:26
gate2.aaiedu.hr
17.04.2014. 11:05:13
17.04.2014. 11:41:07
gate3.aaiedu.hr
17.04.2014. 11:05:13
17.04.2014. 11:40:30


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
17.04.2014. 08:10:01
  SD Lašćina
17.04.2014. 08:10:01
  SD Osijek - novi
17.04.2014. 08:11:24
  SD Osijek - stari
17.04.2014. 08:10:01
  SD Rijeka
17.04.2014. 08:10:01
  SD Sava
17.04.2014. 08:10:01
  SD Split
17.04.2014. 08:10:01
  SD Šara
17.04.2014. 08:10:01
  SD Varaždin
17.04.2014. 08:10:01
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
17.04.2014. 08:10:20
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
17.04.2014. 08:10:27
  DUO.CARNet
17.04.2014. 08:11:00
  mCARNet 1.
17.04.2014. 08:11:44
  mCARNet 2.
17.04.2014. 08:11:44
  MetroCARNet
17.04.2014. 08:10:53
  Mobile CARNet
17.04.2014. 08:10:53
  OKTV
17.04.2014. 08:11:31
  OptiCARNet
17.04.2014. 08:11:24
  Stick2CARNet
17.04.2014. 08:11:24
  Tele2CARNet
17.04.2014. 08:11:24
  XCARNet
17.04.2014. 08:10:41

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje