naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
25.10.2014. 17:05:07
25.10.2014. 17:55:43
gate2.aaiedu.hr
25.10.2014. 17:05:13
25.10.2014. 17:55:45
gate3.aaiedu.hr
25.10.2014. 17:05:13
25.10.2014. 17:57:34


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
25.10.2014. 16:10:01
  SD Lašćina
25.10.2014. 16:10:01
  SD Osijek - novi
25.10.2014. 16:11:33
  SD Osijek - stari
25.10.2014. 16:10:07
  SD Rijeka
25.10.2014. 16:10:07
  SD Sava
25.10.2014. 16:10:01
  SD Split
25.10.2014. 16:10:07
  SD Šara
25.10.2014. 16:10:01
  SD Varaždin
25.10.2014. 16:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
25.10.2014. 16:10:26
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
25.10.2014. 16:10:33
  DUO.CARNet
25.10.2014. 16:11:03
  mCARNet 1.
25.10.2014. 16:11:58
  mCARNet 2.
25.10.2014. 16:11:58
  MetroCARNet
25.10.2014. 16:10:57
  Mobile CARNet
25.10.2014. 16:10:57
  OKTV
25.10.2014. 16:11:39
  OptiCARNet
25.10.2014. 16:11:27
  Stick2CARNet
25.10.2014. 16:11:33
  Tele2CARNet
25.10.2014. 16:11:27
  XCARNet
25.10.2014. 16:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje