naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
26.07.2014. 11:05:07
26.07.2014. 11:03:28
gate2.aaiedu.hr
26.07.2014. 11:05:14
26.07.2014. 11:03:10
gate3.aaiedu.hr
26.07.2014. 11:05:14
26.07.2014. 11:03:11


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
26.07.2014. 08:10:01
  SD Lašćina
26.07.2014. 08:10:07
  SD Osijek - novi
26.07.2014. 08:11:42
  SD Osijek - stari
26.07.2014. 08:10:13
  SD Rijeka
26.07.2014. 08:10:13
  SD Sava
26.07.2014. 08:10:01
  SD Split
26.07.2014. 08:10:13
  SD Šara
26.07.2014. 08:10:07
  SD Varaždin
26.07.2014. 08:10:13
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
26.07.2014. 08:10:32
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
26.07.2014. 08:10:39
  DUO.CARNet
26.07.2014. 08:11:12
  mCARNet 1.
26.07.2014. 08:12:09
  mCARNet 2.
26.07.2014. 08:12:09
  MetroCARNet
26.07.2014. 08:11:05
  Mobile CARNet
26.07.2014. 08:11:05
  OKTV
26.07.2014. 08:11:48
  OptiCARNet
26.07.2014. 08:11:36
  Stick2CARNet
26.07.2014. 08:11:42
  Tele2CARNet
26.07.2014. 08:11:36
  XCARNet
26.07.2014. 08:10:53

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje