naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
18.04.2015. 06:05:07
18.04.2015. 06:47:22
gate2.aaiedu.hr
18.04.2015. 06:05:13
18.04.2015. 06:50:02
gate3.aaiedu.hr
18.04.2015. 06:05:13
18.04.2015. 06:52:13


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
18.04.2015. 04:10:01
  SD Lašćina
18.04.2015. 04:10:01
  SD Osijek - novi
18.04.2015. 04:11:34
  SD Osijek - stari
18.04.2015. 04:10:07
  SD Rijeka
18.04.2015. 04:10:07
  SD Sava
18.04.2015. 04:10:01
  SD Split
18.04.2015. 04:10:07
  SD Šara
18.04.2015. 04:10:01
  SD Varaždin
18.04.2015. 04:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
18.04.2015. 04:10:26
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
18.04.2015. 04:10:33
  DUO.CARNet
18.04.2015. 04:11:04
  mCARNet 1.
18.04.2015. 04:12:06
  mCARNet 2.
18.04.2015. 04:12:06
  MetroCARNet
18.04.2015. 04:10:57
  Mobile CARNet
18.04.2015. 04:10:57
  OKTV
18.04.2015. 04:11:40
  OptiCARNet
18.04.2015. 04:11:28
  Stick2CARNet
18.04.2015. 04:11:34
  Tele2CARNet
18.04.2015. 04:11:28
  XCARNet
18.04.2015. 04:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje