naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
23.05.2015. 15:05:07
23.05.2015. 15:20:43
gate2.aaiedu.hr
23.05.2015. 15:05:13
23.05.2015. 15:20:57
gate3.aaiedu.hr
23.05.2015. 15:05:13
23.05.2015. 15:20:41


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
23.05.2015. 12:10:01
  SD Lašćina
23.05.2015. 12:10:01
  SD Osijek - novi
23.05.2015. 12:11:39
  SD Osijek - stari
23.05.2015. 12:10:07
  SD Rijeka
23.05.2015. 12:10:07
  SD Sava
23.05.2015. 12:10:01
  SD Split
23.05.2015. 12:10:07
  SD Šara
23.05.2015. 12:10:01
  SD Varaždin
23.05.2015. 12:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
23.05.2015. 12:10:26
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
23.05.2015. 12:10:33
  DUO.CARNet
23.05.2015. 12:11:03
  mCARNet 1.
23.05.2015. 12:12:04
  mCARNet 2.
23.05.2015. 12:12:04
  MetroCARNet
23.05.2015. 12:10:56
  Mobile CARNet
23.05.2015. 12:10:56
  OKTV
23.05.2015. 12:11:45
  OptiCARNet
23.05.2015. 12:11:33
  Stick2CARNet
23.05.2015. 12:11:39
  Tele2CARNet
23.05.2015. 12:11:33
  XCARNet
23.05.2015. 12:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje