naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
31.10.2014. 13:05:07
31.10.2014. 13:30:29
gate2.aaiedu.hr
31.10.2014. 13:05:13
31.10.2014. 13:30:29
gate3.aaiedu.hr
31.10.2014. 13:05:13
31.10.2014. 13:30:29


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
31.10.2014. 12:10:01
  SD Lašćina
31.10.2014. 12:10:01
  SD Osijek - novi
31.10.2014. 12:11:34
  SD Osijek - stari
31.10.2014. 12:10:07
  SD Rijeka
31.10.2014. 12:10:08
  SD Sava
31.10.2014. 12:10:01
  SD Split
31.10.2014. 12:10:08
  SD Šara
31.10.2014. 12:10:01
  SD Varaždin
31.10.2014. 12:10:08
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
31.10.2014. 12:10:27
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
31.10.2014. 12:10:34
  DUO.CARNet
31.10.2014. 12:11:04
  mCARNet 1.
31.10.2014. 12:11:59
  mCARNet 2.
31.10.2014. 12:11:59
  MetroCARNet
31.10.2014. 12:10:57
  Mobile CARNet
31.10.2014. 12:10:57
  OKTV
31.10.2014. 12:11:40
  OptiCARNet
31.10.2014. 12:11:28
  Stick2CARNet
31.10.2014. 12:11:34
  Tele2CARNet
31.10.2014. 12:11:28
  XCARNet
31.10.2014. 12:10:48

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje