naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
04.09.2015. 18:05:07
04.09.2015. 18:28:02
gate2.aaiedu.hr
04.09.2015. 18:05:13
04.09.2015. 18:27:53
gate3.aaiedu.hr
04.09.2015. 18:05:13
04.09.2015. 18:25:16


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
04.09.2015. 16:10:07
  SD Lašćina
04.09.2015. 16:10:07
  SD Osijek - novi
04.09.2015. 16:11:47
  SD Osijek - stari
04.09.2015. 16:10:13
  SD Rijeka
04.09.2015. 16:10:13
  SD Sava
04.09.2015. 16:10:07
  SD Split
04.09.2015. 16:10:13
  SD Šara
04.09.2015. 16:10:07
  SD Varaždin
04.09.2015. 16:10:13
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  DUO.CARNet
04.09.2015. 16:11:16
  mCARNet 1.
04.09.2015. 16:12:13
  mCARNet 2.
04.09.2015. 16:12:13
  MetroCARNet
04.09.2015. 16:11:09
  Mobile CARNet
04.09.2015. 16:11:09
  OKTV
04.09.2015. 16:11:53
  OptiCARNet
04.09.2015. 16:11:41
  Stick2CARNet
04.09.2015. 16:11:47
  Tele2CARNet
04.09.2015. 16:11:41
  XCARNet
04.09.2015. 16:10:53

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanja



Sastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje