naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
01.02.2015. 14:05:07
01.02.2015. 14:08:26
gate2.aaiedu.hr
01.02.2015. 14:05:13
01.02.2015. 14:08:31
gate3.aaiedu.hr
01.02.2015. 14:05:13
01.02.2015. 14:07:48


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
01.02.2015. 12:10:01
  SD Lašćina
01.02.2015. 12:10:01
  SD Osijek - novi
01.02.2015. 12:11:33
  SD Osijek - stari
01.02.2015. 12:10:07
  SD Rijeka
01.02.2015. 12:10:07
  SD Sava
01.02.2015. 12:10:01
  SD Split
01.02.2015. 12:10:07
  SD Šara
01.02.2015. 12:10:01
  SD Varaždin
01.02.2015. 12:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
01.02.2015. 12:10:26
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
01.02.2015. 12:10:33
  DUO.CARNet
01.02.2015. 12:11:03
  mCARNet 1.
01.02.2015. 12:11:57
  mCARNet 2.
01.02.2015. 12:11:57
  MetroCARNet
01.02.2015. 12:10:56
  Mobile CARNet
01.02.2015. 12:10:56
  OKTV
01.02.2015. 12:11:39
  OptiCARNet
01.02.2015. 12:11:27
  Stick2CARNet
01.02.2015. 12:11:33
  Tele2CARNet
01.02.2015. 12:11:27
  XCARNet
01.02.2015. 12:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje