naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
10.10.2015. 01:05:07
10.10.2015. 01:57:34
gate2.aaiedu.hr
10.10.2015. 01:05:13
10.10.2015. 01:57:28
gate3.aaiedu.hr
10.10.2015. 01:05:13
10.10.2015. 02:00:13


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
10.10.2015. 00:10:07
  SD Lašćina
10.10.2015. 00:10:07
  SD Osijek - novi
10.10.2015. 00:11:49
  SD Osijek - stari
10.10.2015. 00:10:13
  SD Rijeka
10.10.2015. 00:10:13
  SD Sava
10.10.2015. 00:10:07
  SD Split
10.10.2015. 00:10:14
  SD Šara
10.10.2015. 00:10:07
  SD Varaždin
10.10.2015. 00:10:14
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  DUO.CARNet
10.10.2015. 00:11:18
  mCARNet 1.
10.10.2015. 00:12:15
  mCARNet 2.
10.10.2015. 00:12:15
  MetroCARNet
10.10.2015. 00:11:11
  Mobile CARNet
10.10.2015. 00:11:11
  OKTV
10.10.2015. 00:11:55
  OptiCARNet
10.10.2015. 00:11:43
  Stick2CARNet
10.10.2015. 00:11:49
  Tele2CARNet
10.10.2015. 00:11:43
  XCARNet
10.10.2015. 00:10:54

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje