naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
08.07.2015. 04:05:07
08.07.2015. 04:08:15
gate2.aaiedu.hr
08.07.2015. 04:05:13
08.07.2015. 04:08:26
gate3.aaiedu.hr
08.07.2015. 04:05:13
08.07.2015. 04:08:13


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
08.07.2015. 04:10:01
  SD Lašćina
08.07.2015. 04:10:01
  SD Osijek - novi
08.07.2015. 04:11:35
  SD Osijek - stari
08.07.2015. 04:10:07
  SD Rijeka
08.07.2015. 04:10:07
  SD Sava
08.07.2015. 04:10:01
  SD Split
08.07.2015. 04:10:07
  SD Šara
08.07.2015. 04:10:01
  SD Varaždin
08.07.2015. 04:10:07
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  DUO.CARNet
08.07.2015. 04:11:04
  mCARNet 1.
08.07.2015. 00:12:00
  mCARNet 2.
08.07.2015. 00:12:00
  MetroCARNet
08.07.2015. 04:10:56
  Mobile CARNet
08.07.2015. 04:10:56
  OKTV
08.07.2015. 00:11:41
  OptiCARNet
08.07.2015. 04:11:29
  Stick2CARNet
08.07.2015. 04:11:35
  Tele2CARNet
08.07.2015. 04:11:29
  XCARNet
08.07.2015. 04:10:47

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje