naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
28.11.2015. 03:05:07
28.11.2015. 03:11:15
gate2.aaiedu.hr
28.11.2015. 03:05:13
28.11.2015. 03:11:24
gate3.aaiedu.hr
28.11.2015. 03:05:13
28.11.2015. 03:12:07


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
28.11.2015. 00:10:07
  SD Lašćina
28.11.2015. 00:10:07
  SD Osijek - novi
28.11.2015. 00:11:48
  SD Osijek - stari
28.11.2015. 00:10:13
  SD Rijeka
28.11.2015. 00:10:14
  SD Sava
28.11.2015. 00:10:07
  SD Split
28.11.2015. 00:10:14
  SD Šara
28.11.2015. 00:10:07
  SD Varaždin
28.11.2015. 00:10:14
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  DUO.CARNet
28.11.2015. 00:11:17
  mCARNet 1.
28.11.2015. 00:12:14
  mCARNet 2.
28.11.2015. 00:12:14
  MetroCARNet
28.11.2015. 00:11:10
  Mobile CARNet
28.11.2015. 00:11:10
  OKTV
28.11.2015. 00:11:54
  OptiCARNet
28.11.2015. 00:11:42
  Stick2CARNet
28.11.2015. 00:11:48
  Tele2CARNet
28.11.2015. 00:11:42
  XCARNet
28.11.2015. 00:10:54

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje