naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Resursi

Status servisa - Matične ustanove

Središnji AAI@EduHr poslužitelji:

Poslužitelj
RADIUS
Zadnja provjera
FWS
Zadnja provjera
gate.aaiedu.hr
25.04.2014. 08:05:07
25.04.2014. 08:57:38
gate2.aaiedu.hr
25.04.2014. 08:05:13
25.04.2014. 08:58:07
gate3.aaiedu.hr
25.04.2014. 08:05:13
25.04.2014. 08:56:08


RADIUS poslužitelji servisa:

Naziv servisa
RADIUS
Zadnja provjera
RADIUS poslužitelji StuDOM servisa:
  SD Cvjetno naselje
25.04.2014. 08:10:01
  SD Lašćina
25.04.2014. 08:10:01
  SD Osijek - novi
25.04.2014. 08:11:25
  SD Osijek - stari
25.04.2014. 08:10:01
  SD Rijeka
25.04.2014. 08:10:01
  SD Sava
25.04.2014. 08:10:01
  SD Split
25.04.2014. 08:10:01
  SD Šara
25.04.2014. 08:10:01
  SD Varaždin
25.04.2014. 08:10:02
 
RADIUS poslužitelji mrežnog pristupa:
  CARNetovi modemski ulazi (primarni poslužitelj)
25.04.2014. 08:10:21
  CARNetovi modemski ulazi (sekundarni poslužitelj)
25.04.2014. 08:10:28
  DUO.CARNet
25.04.2014. 08:11:01
  mCARNet 1.
25.04.2014. 08:11:44
  mCARNet 2.
25.04.2014. 08:11:44
  MetroCARNet
25.04.2014. 08:10:54
  Mobile CARNet
25.04.2014. 08:10:54
  OKTV
25.04.2014. 08:11:31
  OptiCARNet
25.04.2014. 08:11:25
  Stick2CARNet
25.04.2014. 08:11:25
  Tele2CARNet
25.04.2014. 08:11:25
  XCARNet
25.04.2014. 08:10:42

Legenda:


Poslužitelj radi ispravno

Poslužitelj radi, ali je odgovor neispravan

Poslužitelj ne odgovara na upite
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje