Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Dubrovniku

Ime:Karlo Tutek-Primorac
Telefon:020 / 445 800
Ime:Tihi Bilas
Telefon:020 / 445 801

Napomena
Elektonički identitet može se otvoriti na Sveučilištu u Dubrovniku (zgrada Ćira Carića 4) u sobi B32 od 9h do 12h svakim radnim danom.

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").