naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Programska podrška

Instalacija programske podrške

Za potrebe AAI@EduHr napravljeni su repozitoriji instalacijskih paketa za platformu Debian/GNU Linux "Wheezy" koji se nalaze na adresi:

deb ftp://ftp.srce.hr/srce-debian/ srce-wheezy main

Prije prve upotrebe ovog repozitorija potrebno je izvršiti slijedeće naredbe:

# echo "deb ftp://ftp.srce.hr/srce-debian/ srce-wheezy main" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update
# apt-get install srce-keyring
# apt-get update

Paketi se naslanjaju na CARNetov sustav paketa.
Da bi ustanova mogla biti uključena u sustav AAI@EduHr, na lokalnom Debian Linux poslužitelju ustanove potrebno je instalirati sljedeće pakete:

freeradius-aai
openldap-aai
aosi-aai
aosi-www-aai

Instalacija navedenih paketa vrši se naredbom:

#apt-get install freeradius-aai openldap-aai aosi-aai aosi-www-aai

a podatke o najnovijim verzijama instalacijskih paketa možete pronaći ovdje.


Aplikacija za održavanje sadržaja imenika (AOSI)

AOSI omogućuje jednostavniji pristup imeniku, standardiziranim funkcijama i zaštićenom komunikacijom.

U produkciji: nova inačica AOSI sustava - ver.3.0 (više).

Detaljnije...


Potrebne dozvole pristupa na poslužitelju ustanove

Da bi autentikacija korisnika te dohvaćanje korisničkih podataka posredstvom AAI@EduHr infrastrukture mogli normalno funkcionirati, na poslužitelju ustanove moraju biti postavljene odgovarajuće dozvole pristupa.

Detaljnije...


Kako povećati pouzdanost rada AAI@EduHr sustava na matičnoj ustanovi

Iznimo je važno da elementi AAI@EduHr sustava na matičnoj ustanovi (LDAP imenik, RADIUS poslužitelj i AOSI web servis) budu stalno dostupni kako bi korisnici ustanove mogli koristiti resurse koji za autentikaciju i autorizaciju rabe AAI@EduHr sustav. Nedostupnost samo jednog od elemenata može rezultirati nemogućnošću uporabe nekog od resursa.

U tu svrhu ustanova može pokrenuti sekundarni, redundantni skup odgovarajućih servisa.

Detaljnije...

Iznimno je važno i nužno da svaka ustanova radi backup podataka iz LDAP imenika redovito i kvalitetno, na način na koji backupira i sve ostale osjetljive i bitne podatke u elektroničkom obliku.

Uporaba standarnih AAI@EduHr instalacijskih paketa nudi jednostavnu i pouzdanu proceduru za svakodnevni backup LDAP baze podataka. Backup podataka dakako možete napraviti i sami, prema potrebi i slijedeći detaljnije upute.

Detaljnije...

AAI@EduHr tim nudi pomoć pri uspostavi osnovnih elemenata AAI@EduHr sustava na ustanovi te pokretanju redundatnih servisa i backup procedura.


SPONA (Sistemsko Pomagalo za Otvaranje Novih Accounta)

SPONA služi kao pomoćni alat za sinkronizaciju korisničkih računa između LDAP imenika i UNIX/Linux operacijskog sustava.

SPONA se može instalirati izvršavanjem naredbe:

#apt-get install spona-www-aai

Detaljnije...


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje