naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Sastavnice AAI@EduHr

 

1. Matične ustanove - davatelji elektroničkih identiteta

Elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr izdaju matične ustanove s ovog popisa.

Korisnička oznaka u sustavu AAI@EduHr je oblika:

id_korisnika@oznaka_ustanove (npr: petra@srce.hr)


2. Partneri

Ustroj AAI@EduHr predviđa postojanje partnera AAI@EduHr, koji nude isključivo usluge, ali ne mogu izdavati elektroničke identitete. Popis registriranih partnera.


3. Resursi - usluge koje rabe identitete iz sustava AAI@EduHr

3.1. Pristup mreži

Popis usluga.

U ovu kategoriju spadaju usluge koje koriste RADIUS protokol.

3.2. Pristup aplikacijama

Popis usluga.

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SAOP/SAML protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SSO.

Napomena: Na gornjim popisima se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje