naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Odgovori na često postavljana pitanja

Na ovoj stranici nalaze se odgovori na često postavljana pitanja vezana uz sustav AAI@EduHr. Klikom na pitanje dobit ćete stranicu s odgovorom.

 1. Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?
 2. Kako promijeniti svoju zaporku?
 3. Kako ustanova može postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr?
 4. Kako ustanova može postati partnerom u sustavu AAI@EduHr?
 5. Tko je zadužen za kreiranje elektroničkih identiteta gostujućim studentima, nastavnicima, istraživačima?
 6. Koji sve servisi moraju biti pokrenuti na lokalnom poslužitelju ustanove da bi autentikacija/autorizacija korisnika mogla normalno funkcionirati?
 7. Koje dozvole pristupa je potrebno postaviti na poslužitelju ustanove?
 8. Kako pokrenuti sekundarni, redundantni skup AAI komponenti ustanove sastavnice?
 9. Kako zatražiti uslugu ugošćavanja primarnih AAI servisa ustanove na računalima Srca?
 10. Kako zatražiti uslugu ugošćavanja sekundarnih servisa ustanove te instalirati programsku podršku potrebnu za njihov rad?
 11. Kome se treba obratiti ako se jave problemi prilikom instalacije/nadogradnje AAI@EduHr programske podrške?
 12. Kako napraviti backup podataka iz LDAP imenika?
 13. Kako vratiti natrag greškom obrisane administratorske ovlasti nad LDAP imenikom?
 14. Kako promjeniti LDAP domenu ustanove?
 15. Koje su ustanove promjenile LDAP domenu?
 16. Je li moguće održavati sadržaj LDAP imenika kroz ISVU?
 17. Koje su aktualne verzije AAI@EduHr instalacijskih paketa?
 18. Kako postaviti vrijednost atributa hrEduPersonRole (uloga u ustanovi)?
 19. Koje aplikacije koriste središnji autentikacijski (Single Sign-On) servis AAI@EduHr sustava?
 20. Upozorenja u web preglednicima prilikom autentikacije putem login.aaiedu.hr
 21. Kako upisati OIB uz pojedini elektronički identitet u LDAP imeniku?
 22. Kako prijaviti LDAP imenik kao zbirku osobnih podataka u registar AZOP?
 23. Kako otvoriti elektronički identitet gostu bez OIB-a?
 24. Kako riješiti problem s neusklađenim OIB-om u atributima hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber?
 25. Kako u AOSI web sučelju omogućiti pretragu po OIB-u (vrijednosti adributa hrEduPersonOIB)?
 26. Kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu?
 27. Kako pristupiti online bazama podataka pomoću sustava AAI@EduHr?
 28. Kako pristupiti usluzi Microsoft DreamSpark Standard pomoću sustava AAI@EduHr?
 29. Kako izvesti podatke o korisnicima u csv datoteku?

Ostala pitanja i odgovori (Developers web) ...

 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje