Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište u Bjelovaru

Naziv kontakta:Ivan Sekovanić
E-mail:isekovanic@vub.hr
Telefon:043 / 241 131
Naziv kontakta:Tihomir Glatki
E-mail:tglatki@vub.hr
Telefon:043 / 241 204

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/897