Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Naziv kontakta:1 racuni@ffzg.hr
E-mail:racuni@ffzg.hr
Telefon:01/409-2274, soba A129
Napomena:Otvaranje korisničkih računa svakim radnim danom od 10-12h i 13-15h, soba A129 (prvi kat).
Naziv kontakta:2 accounts@ffzg.hr
E-mail:accounts@ffzg.hr
Telefon:01/409-2274, room A129
Napomena:Account administration Mon-Fri 10am-12pm and 1pm-3pm, room A129 (first floor).

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").