Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Home for homeless servis sustava AAI@EduHr

Naziv kontakta:Dubravka Orešković
E-mail:aai@srce.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/941