Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Naziv kontakta:Alen Jerkunica
Telefon:098 / 655 122
Naziv kontakta:Denis Jelaš
Telefon:091 / 5389 038
Naziv kontakta:Martina Cukrov
Telefon:099 / 3332 009
Naziv kontakta:Željko Mrklić
Telefon:098 / 359 092

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").