Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduOrgPolicyURI
Naziv atributaURI adresa politike
LDAP nazivhrEduOrgPolicyURI
OpisURI s oznakom; pokazuje na službenu politiku ustanove.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
Primjerhttp://www.srce.hr/Privacy O zaštiti privatnosti korisnika
PorijeklohrEduOrg
Kategorijaopcionalan
Mogući broj vrijednostin
Back to list