naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
107
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
250
S
250
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2072
S
2072
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
422
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
349
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1308
S
1308
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
231
S
231
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
114
S
114
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
56
S
56
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
323
S
323
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
205
S
205
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
28
S
28
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
337
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
208
S
208
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
410
S
410
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
88
S
88
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
238
S
238
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
8
S
8
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4629
S
4628
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2377
S
2377
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5709
S
5709
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
9826
S
9826
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
63
S
63
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
964
S
964
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2570
S
2570
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
34
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4255
S
4253
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
2929
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
623
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1478
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2212
S
2212
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2395
S
2394
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14341
S
14341
fitnes-uciliste.hr FITNES UČILIŠTE P
2
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1378
S
1378
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
211
S
213
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
3285
S
3285
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1413
S
1413
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3441
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
1798
S
1799
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3721
S
3721
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
850
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
80
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
65
S
65
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
798
S
798
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
644
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
407
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1567
S
1567
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
597
S
560
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1560
S
1560
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
856
S
856
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
53
S
53
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
91
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
274
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
81
S
81
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
47
S
47
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
1783
S
1783
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
11
S
11
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
238
S
238
iarh.hr Institut za arheologiju P
42
S
42
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
63
ifs.hr Institut za fiziku P
90
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
31
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
99
S
99
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
183
S
183
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
5
S
5
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
42
S
42
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
48
S
48
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1629
S
1629
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
81
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
89
S
89
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
80
S
80
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
48
S
45
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
925
S
925
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
799
S
799
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
1946
S
1946
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1552
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
301
S
301
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
66
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
463
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
387
S
387
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2479
S
2479
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1298
S
1298
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
57
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
619
S
619
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
345
S
345
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
165
matica.hr Matica hrvatska P
7
S
7
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
12
S
12
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1391
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4732
S
4732
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1175
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1331
S
1331
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1125
S
1125
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
24
S
24
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
431
S
431
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
222
S
222
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
52
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
302
S
302
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
19
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
58
S
58
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
12
pak.hr Pravosudna akademija P
139
S
139
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
130
S
130
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1338
S
1338
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
915
S
915
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2922
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2071
S
2070
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1389
S
1389
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
107
S
106
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6898
S
6899
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1145
S
1145
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
258
S
258
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
73
S
73
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1738
S
1738
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
31
S
31
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7778
S
7778
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
818
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1756
S
1756
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
511
S
511
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1016
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1395
S
1395
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
665
S
665
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1131
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2768
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
181
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
55
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
178
S
178
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1405
S
1405
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1185
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
189
S
189
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
534621
S
534621
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
169
S
169
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
104
S
104
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
71
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1173
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
61
S
61
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
35
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
52
S
52
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
7
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
89
S
89
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1609
S
1609
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
1
S
1
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5184
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
289
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2352
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
252
S
252
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
513
S
513
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2382
S
2382
unin.hr Sveučilište Sjever P
4985
S
4907
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2058
S
2055
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
5293
S
5292
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18212
S
18212
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3956
S
3956
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6346
S
6345
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
602
S
602
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1764
S
1764
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
111
S
111
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
912
S
912
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
506
S
506
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
3670
S
3670
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1971
S
1971
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
926
S
926
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
393
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
67
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
256
S
256
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
211
S
211
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
58
S
56
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
635
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
717
S
717
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
100
S
100
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2889
S
2888
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
24
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1046
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
3010
S
3010
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1216
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2265
S
2265
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1150
S
1150
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3358
S
3355
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2827
S
2827
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4742
S
4742


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje