naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
107
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
250
S
250
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2586
S
2586
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
409
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
349
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1173
S
1173
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
229
S
229
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
114
S
114
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
56
S
56
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
322
S
322
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
205
S
205
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
28
S
28
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
337
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
208
S
208
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
410
S
410
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
88
S
88
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
238
S
238
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
8
S
8
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4618
S
4617
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2379
S
2379
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5704
S
5704
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10497
S
10497
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
63
S
63
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
960
S
960
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2563
S
2563
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
34
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4906
S
4906
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3746
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
626
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1455
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2231
S
2231
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2393
S
2392
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14274
S
14274
fitnes-uciliste.hr FITNES UČILIŠTE P
2
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1366
S
1366
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
222
S
224
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
7212
S
7212
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1410
S
1410
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3430
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
1772
S
1772
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3720
S
3720
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
819
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
80
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
70
S
70
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
799
S
799
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
642
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
408
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1564
S
1564
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
597
S
561
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1556
S
1556
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
851
S
851
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
53
S
53
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
91
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
272
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
47
S
47
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
1905
S
1905
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
10
S
10
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
237
S
237
iarh.hr Institut za arheologiju P
41
S
41
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
63
ifs.hr Institut za fiziku P
89
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
31
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
98
S
98
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
183
S
183
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
5
S
5
inantro.hr Institut za antropologiju P
42
S
42
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
42
S
42
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
47
S
47
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1619
S
1619
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
81
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
89
S
89
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
79
S
79
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
47
S
44
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
921
S
921
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
799
S
799
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
849
S
849
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1551
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
300
S
300
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
66
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
458
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
386
S
386
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2563
S
2563
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1297
S
1297
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
57
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
618
S
618
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
339
S
339
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
165
matica.hr Matica hrvatska P
7
S
7
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
12
S
12
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1391
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4719
S
4719
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1132
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1327
S
1327
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1120
S
1120
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
24
S
24
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
427
S
427
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
221
S
221
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
52
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
301
S
301
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
19
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
58
S
58
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
12
pak.hr Pravosudna akademija P
139
S
139
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
130
S
130
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1326
S
1326
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
906
S
906
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2917
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2060
S
2059
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1393
S
1393
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
105
S
104
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6893
S
6894
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1158
S
1158
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
257
S
257
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
73
S
73
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1738
S
1738
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
31
S
31
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7742
S
7742
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1726
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1765
S
1765
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
508
S
508
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1007
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1372
S
1372
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
653
S
653
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1131
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2865
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
180
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
54
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
178
S
178
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1401
S
1401
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1161
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
189
S
189
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
531161
S
531161
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
170
S
170
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
104
S
104
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1172
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
61
S
61
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
35
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
52
S
52
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
127
S
127
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1601
S
1601
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
1
S
1
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5243
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
285
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2347
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
251
S
251
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
511
S
511
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2659
S
2659
unin.hr Sveučilište Sjever P
4906
S
4906
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2035
S
2032
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
5279
S
5273
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18180
S
18180
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3955
S
3955
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6282
S
6281
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
597
S
597
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1753
S
1753
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
111
S
111
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
926
S
926
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
506
S
506
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
3667
S
3667
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1970
S
1970
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
925
S
925
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
338
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
66
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
256
S
256
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
210
S
210
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
58
S
56
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
620
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
716
S
716
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
100
S
100
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2902
S
2901
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
16
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1047
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
3007
S
3007
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1199
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2495
S
2495
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1146
S
1146
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3355
S
3352
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2820
S
2820
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4740
S
4740


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje