naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
90
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
185
S
185
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
1940
S
1940
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
333
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
331
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1200
S
1200
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
181
S
181
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
113
S
113
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
54
S
54
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
123
S
123
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
329
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
202
S
202
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
359
S
359
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
81
S
81
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
276
S
276
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
7
S
7
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4202
S
4202
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2639
S
2639
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
4332
S
4332
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10899
S
10899
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
94
S
94
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
61
S
61
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
784
S
784
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2079
S
2079
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
25
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4801
S
4801
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3127
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
563
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1897
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
1976
S
1976
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2136
S
2136
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14366
S
14366
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1369
S
1369
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
228
S
228
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
6878
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
2751
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
438
S
438
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3678
S
3678
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
614
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
50
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
70
S
70
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
769
S
769
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
420
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
395
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1614
S
1614
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
652
S
652
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1333
S
1333
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
1069
S
1069
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
57
S
57
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
271
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
32
S
32
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
2012
S
2012
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
9
S
9
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
252
S
252
iarh.hr Institut za arheologiju P
41
S
41
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
61
ifs.hr Institut za fiziku P
88
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
30
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
100
S
100
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
179
S
179
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
17
S
17
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
40
S
40
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
46
S
46
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1589
S
1589
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
87
S
87
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
77
S
77
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
44
S
44
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
896
S
896
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
783
S
783
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
820
S
820
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1391
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
267
S
267
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
65
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
437
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
369
S
369
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2111
S
2111
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1087
S
1087
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
55
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
51
S
51
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
607
S
608
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
288
S
288
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
103
matica.hr Matica hrvatska P
5
S
5
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
8
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1397
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4639
S
4639
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
809
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1195
S
1195
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
945
S
945
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
23
S
23
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
338
S
338
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
230
S
230
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
54
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
302
S
302
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
17
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
52
S
52
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
11
S
11
pak.hr Pravosudna akademija P
82
S
82
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
80
S
80
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1434
S
1434
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
619
S
619
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2450
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2233
S
2232
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1494
S
1494
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
103
S
103
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6431
S
6432
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1293
S
1293
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
195
S
347
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
72
S
72
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1163
S
1163
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
32
S
32
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7706
S
7706
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1256
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1706
S
1706
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
368
S
368
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
857
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1326
S
1326
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
670
S
670
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1171
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2828
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
176
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
9
S
9
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
52
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
172
S
172
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1226
S
1226
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1205
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
148
S
150
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
473884
S
473883
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
63
S
63
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
170
S
170
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
91
S
91
stin.hr Staroslavenski institut P
25
S
25
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1110
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
59
S
59
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
33
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
51
S
51
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
118
S
118
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ticri.hr Tehnološko - inovacijski centar Rijeka d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
5
S
5
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1331
S
1331
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5288
S
5288
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
108
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku P
1193
S
1193
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
715
S
715
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
1760
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
247
S
247
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
499
S
499
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2624
S
2624
unin.hr Sveučilište Sjever P
4753
S
4753
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
1727
S
1723
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
4573
S
4572
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
17680
S
17680
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3314
S
3314
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
5042
S
5041
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
505
S
505
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1591
S
1591
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
109
S
109
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
888
S
888
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
516
S
516
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4239
S
4239
vernnet.hr Veleučilište Vern P
675
S
675
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
805
S
805
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
270
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
72
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
217
S
217
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
188
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
74
S
74
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
530
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
1194
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
81
S
81
vspu.hr Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić P
244
S
244
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2762
S
2761
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
13
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1007
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2823
vup.hr Veleučilište u Požegi P
791
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2069
S
2069
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
800
S
800
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3181
S
3178
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2767
S
2767
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4389
S
4389


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje