naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
103
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
245
S
245
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2549
S
2549
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
388
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
353
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1173
S
1173
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
229
S
229
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
114
S
114
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
55
S
55
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
289
S
289
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
205
S
205
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
336
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
208
S
208
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
410
S
410
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
85
S
85
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
305
S
305
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
7
S
7
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4574
S
4573
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2389
S
2389
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5687
S
5687
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10421
S
10421
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
61
S
61
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
959
S
959
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2552
S
2552
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
28
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4904
S
4904
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3735
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
626
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1473
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2233
S
2233
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2388
S
2388
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14213
S
14213
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1361
S
1361
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
228
S
230
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
7195
S
7195
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1394
S
1394
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3399
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
1719
S
1719
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3713
S
3713
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
734
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
74
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
70
S
70
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
789
S
789
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
601
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
407
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1680
S
1680
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
597
S
562
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1556
S
1556
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
854
S
854
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
53
S
53
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
89
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
272
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
46
S
46
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
2031
S
2031
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
9
S
9
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
252
S
252
iarh.hr Institut za arheologiju P
41
S
41
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
63
ifs.hr Institut za fiziku P
88
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
30
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
99
S
99
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
180
S
180
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
5
S
5
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
41
S
41
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
47
S
47
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1596
S
1596
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
88
S
88
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
79
S
79
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
47
S
44
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
913
S
913
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
795
S
795
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
837
S
837
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1548
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
285
S
285
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
65
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
447
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
383
S
383
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2548
S
2548
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1324
S
1324
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
56
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
661
S
661
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
303
S
303
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
165
matica.hr Matica hrvatska P
5
S
5
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
8
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1391
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4700
S
4700
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1032
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1325
S
1325
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1099
S
1099
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
24
S
24
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
403
S
403
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
221
S
221
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
54
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
300
S
300
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
19
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
57
S
57
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
12
pak.hr Pravosudna akademija P
138
S
138
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
121
S
121
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1432
S
1432
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
789
S
789
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2899
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2123
S
2122
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1375
S
1375
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
104
S
103
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6880
S
6881
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1281
S
1281
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
256
S
256
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
72
S
72
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1661
S
1661
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
31
S
31
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7890
S
7890
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1629
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1747
S
1747
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
412
S
412
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1004
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1355
S
1355
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
653
S
653
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1138
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2861
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
177
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
53
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
174
S
174
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1492
S
1492
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1179
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
192
S
192
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
520788
S
520788
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
171
S
171
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
96
S
93
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1146
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
60
S
60
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
33
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
51
S
51
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
127
S
127
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1577
S
1577
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
1
S
1
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5350
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
186
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2331
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
225
S
225
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
511
S
511
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2706
S
2706
unin.hr Sveučilište Sjever P
4919
S
4919
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2067
S
2063
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
5210
S
5210
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18389
S
18389
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3941
S
3941
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6172
S
6171
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
579
S
579
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1752
S
1752
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
109
S
109
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
926
S
926
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
703
S
703
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
3665
S
3665
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1963
S
1963
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
925
S
925
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
330
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
66
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
256
S
256
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
181
S
181
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
57
S
55
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
610
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
749
S
749
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
84
S
84
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2928
S
2927
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
16
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1057
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2999
S
2999
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1121
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2492
S
2492
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1130
S
1130
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3349
S
3346
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2810
S
2810
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4737
S
4737


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje