naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
120
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
228
S
227
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2239
S
2239
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
436
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
303
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1331
S
1330
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
96
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
279
S
279
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
116
S
116
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
70
S
70
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
3138
S
3138
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
372
S
372
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
45
S
45
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
139
S
139
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
10
S
10
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
368
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
207
S
207
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
414
S
414
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
48
S
48
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
261
S
261
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
9
S
9
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
3425
S
3426
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2487
S
2487
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
4671
S
4670
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10872
S
10872
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
100
S
100
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
65
S
65
epsz.hr Europska poslovna škola Zagreb - privatna visoka škola P
2
S
2
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
1054
S
1054
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2697
S
2697
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
31
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4944
S
4944
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3459
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
506
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1786
S
1783
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2300
S
2300
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2697
S
2697
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
15668
S
15664
fitnes-uciliste.hr FITNES UČILIŠTE P
4
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1563
S
1563
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
855
S
855
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
4002
S
4000
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1201
S
1201
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
2965
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
1944
S
1944
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3284
S
3284
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
688
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
80
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
58
S
58
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
788
S
788
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
1271
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
472
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
12
S
12
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1676
S
1676
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1335
S
1332
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
949
S
949
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
50
S
50
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
65
S
65
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
277
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
38
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
84
S
84
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
42
S
42
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
47
S
47
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
66
S
66
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
2036
S
2037
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
13
S
13
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
6
hvu-morh.hr Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski Ministarstva obrane RH P
12
S
12
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
238
S
238
iarh.hr Institut za arheologiju P
42
S
42
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
79
S
79
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
54
S
54
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
62
S
62
ifs.hr Institut za fiziku P
90
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
31
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
95
S
95
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
82
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
187
S
187
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
4
S
4
inantro.hr Institut za antropologiju P
41
S
41
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
45
S
45
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
47
S
47
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1661
S
1661
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
46
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
90
S
90
iztzg.hr Institut za turizam P
14
S
14
kb-merkur.hr Klinička bolnica P
75
S
75
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
49
S
49
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
926
S
926
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
740
S
740
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
2037
S
2037
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1597
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
369
S
369
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
67
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
485
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
393
S
393
kdb.hr Klinika za dječje bolesti P
12
S
12
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2885
S
2880
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1370
S
1370
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
57
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
53
S
53
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
886
S
886
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
303
S
303
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
165
matica.hr Matica hrvatska P
7
S
7
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
15
S
15
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1380
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4623
S
4622
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1558
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1463
S
1463
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1359
S
1359
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
33
S
33
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
750
S
750
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
216
S
216
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
49
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
298
S
298
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
16
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
72
S
72
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
13
pak.hr Pravosudna akademija P
203
S
203
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
120
S
120
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1492
S
1492
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
1050
S
1050
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2402
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2343
S
2341
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1400
S
1400
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
107
S
107
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
7527
S
7527
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1342
S
1342
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
309
S
309
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
74
S
74
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1723
S
1723
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
2
S
2
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
32
S
32
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
8225
S
8221
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
3042
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
2195
S
2195
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
3876
S
3876
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1014
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
368
S
368
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
811
S
811
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1118
S
1117
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2775
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
175
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
9
S
9
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
54
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
16
S
16
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
186
S
186
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1661
S
1606
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1176
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
212
S
214
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
576071
S
576010
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
162
S
162
stampar.hr NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR P
107
S
107
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
68
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1502
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
63
S
63
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
1
S
1
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
32
svkst.hr Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu P
50
S
50
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
13
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
113
S
113
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
12
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1549
S
1549
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
3
S
3
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
4942
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
344
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2365
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
705
S
703
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
712
S
711
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2743
S
2743
unin.hr Sveučilište Sjever P
5606
S
5606
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2240
S
2237
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
5782
S
5782
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
19348
S
19347
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3990
S
3990
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6565
S
6565
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
754
S
754
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1866
S
1865
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
110
S
110
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
621
S
621
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
545
S
545
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4102
S
4102
vernnet.hr Veleučilište Vern P
2296
S
2296
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
1141
S
1141
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
1073
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
14
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
257
S
257
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
22
S
22
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
214
S
214
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
53
S
53
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
68
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
755
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
858
S
858
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
451
S
451
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2986
S
2986
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
23
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
952
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2595
S
2595
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1588
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2295
S
2295
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1269
S
1269
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3674
S
3674
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
3027
S
3027
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4955
S
4955


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje