naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
92
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
189
S
188
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2025
S
1981
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
356
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
375
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1210
S
1202
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
208
S
205
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
113
S
113
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
55
S
55
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
250
S
249
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
123
S
123
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
329
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
205
S
205
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
359
S
359
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
84
S
84
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
304
S
275
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
7
S
7
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4211
S
4209
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2716
S
2716
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5064
S
4722
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10745
S
10745
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
61
S
61
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
936
S
936
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2461
S
2461
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
25
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4860
S
4858
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3678
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
564
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
2163
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2213
S
2213
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2149
S
2142
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14471
S
14439
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1432
S
1432
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
226
S
226
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
7100
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3036
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
494
S
494
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3686
S
3682
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
618
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
50
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
70
S
70
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
783
S
783
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
443
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
401
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1626
S
1626
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
634
S
638
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1540
S
1538
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
1118
S
1118
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
57
S
57
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
89
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
271
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
32
S
32
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
2063
S
2018
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
9
S
9
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
252
S
252
iarh.hr Institut za arheologiju P
41
S
41
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
62
ifs.hr Institut za fiziku P
88
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
30
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
98
S
98
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
180
S
180
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
4
S
4
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
41
S
41
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
48
S
48
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1593
S
1593
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
88
S
88
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
77
S
77
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
44
S
44
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
901
S
901
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
786
S
786
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
828
S
828
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1394
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
269
S
268
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
65
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
442
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
373
S
373
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2359
S
2128
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1162
S
1162
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
56
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
615
S
616
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
292
S
292
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
143
matica.hr Matica hrvatska P
5
S
5
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
8
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1397
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
5023
S
5023
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
809
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1367
S
1367
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1122
S
1120
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
23
S
23
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
355
S
346
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
231
S
231
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
54
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
302
S
302
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
17
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
56
S
56
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
11
S
11
pak.hr Pravosudna akademija P
82
S
82
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
80
S
80
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1442
S
1442
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
623
S
622
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2807
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2050
S
2049
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1653
S
1653
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
103
S
103
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6897
S
6881
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1309
S
1301
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
197
S
347
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
72
S
72
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1562
S
1519
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
31
S
31
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7622
S
7622
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1289
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1693
S
1691
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
372
S
371
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
897
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1338
S
1338
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
667
S
726
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1142
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2929
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
176
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
53
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
173
S
173
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1388
S
1388
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1211
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
198
S
198
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
483436
S
483439
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
67
S
67
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
170
S
170
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
92
S
91
stin.hr Staroslavenski institut P
25
S
25
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1130
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
59
S
59
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
33
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
51
S
51
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
125
S
125
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ticri.hr Tehnološko - inovacijski centar Rijeka d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
5
S
5
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1545
S
1545
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5233
S
5233
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
108
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku P
1315
S
1194
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
1768
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
249
S
248
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
502
S
501
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2708
S
2650
unin.hr Sveučilište Sjever P
4860
S
4845
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
1936
S
1932
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
4581
S
4576
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18796
S
18814
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3985
S
3985
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
5143
S
5135
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
527
S
524
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1740
S
1594
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
109
S
109
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
888
S
888
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
552
S
552
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4746
S
4746
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1964
S
676
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
980
S
980
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
240
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
72
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
217
S
217
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
188
S
188
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
74
S
74
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
578
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
751
S
751
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
81
S
81
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2763
S
2762
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
13
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1054
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2918
vup.hr Veleučilište u Požegi P
813
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2230
S
2069
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
804
S
804
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3285
S
3270
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2792
S
2792
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4576
S
5315


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje