naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
87
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
182
S
182
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2411
S
2411
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
403
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
346
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1227
S
1227
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
104
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
256
S
256
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
116
S
116
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
49
S
49
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
124
S
124
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti P
45
S
45
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
57
boginst.hr Bogoslovni institut P
6
S
6
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
143
S
143
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
297
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
207
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
361
S
361
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
81
S
81
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
277
S
277
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
7
S
7
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4220
S
4220
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2511
S
2511
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5800
S
5800
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10065
S
10065
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
92
S
92
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
63
S
63
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
936
S
936
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2419
S
2419
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
35
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4366
S
4366
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3146
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
586
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1896
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2095
S
2095
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2137
S
2137
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
12732
S
12732
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1314
S
1314
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
241
S
241
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
6465
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
2855
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
742
S
742
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3337
S
3337
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
602
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
49
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
69
S
69
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
870
S
870
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
560
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
403
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
28
S
28
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
4
S
4
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
44
S
44
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
22
S
22
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1501
S
1501
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
750
S
750
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1499
S
1499
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
985
S
985
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
58
S
58
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
88
S
88
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
63
S
63
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
270
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
50
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
28
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
84
S
84
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
32
S
32
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
90
S
90
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
1823
S
1823
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
10
S
10
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
7
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
253
S
253
iarh.hr Institut za arheologiju P
42
S
42
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
84
S
84
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
63
ifs.hr Institut za fiziku P
87
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
31
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
101
S
101
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
82
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
179
S
179
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
17
S
17
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
41
S
41
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
49
S
49
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1576
S
1576
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
46
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
84
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
85
S
85
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
78
S
78
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
42
S
42
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
926
S
926
kbcsm.hr Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" P
777
S
777
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
808
S
808
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1411
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
276
S
276
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
65
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
434
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
383
S
383
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2000
S
2000
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1088
S
1088
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
56
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
51
S
51
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
455
S
455
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
98
matica.hr Matica hrvatska P
4
S
4
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znastveni institut P
8
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1406
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4602
S
4602
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1177
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1159
S
1159
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
944
S
944
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
24
S
24
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
571
S
571
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
203
S
170
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
60
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
322
S
322
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
18
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
50
S
50
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
11
S
11
pak.hr Pravosudna akademija P
166
S
166
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
81
S
81
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1269
S
1269
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
865
S
865
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2475
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
1827
S
1826
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1493
S
1493
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
103
S
103
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6454
S
6454
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1090
S
1090
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
325
S
347
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
74
S
74
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1455
S
1455
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
32
S
32
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7444
S
7444
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
2042
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1693
S
1693
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
407
S
407
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
855
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1371
S
1371
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
641
S
641
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1202
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2515
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
176
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
9
S
9
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
51
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
15
S
15
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
171
S
171
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1239
S
1239
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1139
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
222
S
222
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
489913
S
489913
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
3
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
71
S
71
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
170
S
170
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
93
S
93
stin.hr Staroslavenski institut P
25
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1177
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
60
S
60
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
34
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
52
S
52
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
9
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
152
S
152
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
17
ticri.hr Tehnološko - inovacijski centar Rijeka d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
5
S
5
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1359
S
1359
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5000
S
5000
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
122
ufos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku P
1324
S
1324
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
749
S
749
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
4665
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
245
S
245
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
373
S
373
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
783
S
783
unin.hr Sveučilište Sjever P
4397
S
4397
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
1833
S
1828
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
4569
S
4568
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
17489
S
17489
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3764
S
3764
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
5042
S
5042
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
346
S
346
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1598
S
1598
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
109
S
109
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
805
S
805
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
517
S
517
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4240
S
4240
vernnet.hr Veleučilište Vern P
796
S
596
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru P
964
S
964
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
272
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
197
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
239
S
239
vps-libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
237
S
237
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
20
S
20
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
183
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
81
S
81
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
97
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
509
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
1194
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
139
S
139
vspu.hr Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić P
401
S
401
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2812
S
2812
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
12
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
131
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2215
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1500
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2352
S
2352
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1110
S
1110
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
2800
S
2800
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
20
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2845
S
2845
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
7694
S
7694


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje