naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
101
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
229
S
229
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2302
S
2304
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
376
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
347
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1217
S
1202
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
213
S
205
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
113
S
113
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
55
S
55
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
259
S
259
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
151
S
123
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
329
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
205
S
205
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
359
S
359
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
84
S
84
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
306
S
306
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
7
S
7
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4541
S
4541
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2714
S
2714
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5593
S
5593
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
10218
S
10218
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
61
S
61
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
946
S
946
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2502
S
2502
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
27
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4869
S
4869
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3712
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
618
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1439
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2228
S
2228
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2373
S
2373
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14716
S
14716
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1422
S
1422
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
223
S
226
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
7143
S
7143
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3357
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
624
S
619
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3705
S
3705
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
662
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
50
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
70
S
70
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
785
S
785
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
519
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
407
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1681
S
1681
gradri.hr Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci P
597
S
579
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1552
S
1552
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
1132
S
1132
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
57
S
57
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
89
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
64
S
64
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
271
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
45
S
45
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
45
S
45
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
79
S
79
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
2068
S
2018
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
9
S
9
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
5
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
252
S
252
iarh.hr Institut za arheologiju P
41
S
41
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
62
ifs.hr Institut za fiziku P
88
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
30
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
98
S
98
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
78
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
180
S
180
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
4
S
4
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
41
S
41
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
48
S
48
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1595
S
1595
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
88
S
88
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
77
S
77
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
45
S
44
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
901
S
901
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
788
S
788
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
830
S
830
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1545
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
272
S
272
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
65
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
445
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
373
S
373
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2578
S
2577
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1268
S
1268
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
56
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
632
S
633
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
298
S
298
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
157
matica.hr Matica hrvatska P
5
S
5
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
8
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1391
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
5031
S
5031
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
993
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1306
S
1306
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1297
S
1297
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
23
S
23
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
377
S
346
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
220
S
220
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
54
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
302
S
302
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
17
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
56
S
56
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
12
S
11
pak.hr Pravosudna akademija P
112
S
82
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
115
S
80
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1434
S
1434
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
653
S
653
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2837
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2132
S
2131
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1655
S
1657
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
103
S
103
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
7010
S
7011
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1281
S
1281
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
239
S
239
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
72
S
72
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1630
S
1630
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
31
S
31
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7600
S
7600
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1456
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1740
S
1740
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
386
S
386
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
982
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1342
S
1342
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
670
S
670
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1139
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2943
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
176
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
53
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
14
S
14
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
174
S
174
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1412
S
1412
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1172
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
196
S
196
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
502054
S
502056
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
67
S
67
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
171
S
171
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo P
92
S
91
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
72
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1216
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
59
S
59
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
33
svkst.hr Sveučilišna knjižnica u Splitu P
51
S
51
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
127
S
127
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1573
S
1573
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5168
S
5167
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
143
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag P
3
S
3
ufos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku P
1316
S
1316
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2261
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
253
S
253
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
512
S
501
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2727
S
2727
unin.hr Sveučilište Sjever P
4845
S
4845
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2035
S
2030
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
4993
S
4951
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18946
S
18946
unist.hr Sveučilište u Splitu P
4195
S
4194
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
5613
S
5611
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
546
S
546
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1743
S
1743
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
109
S
109
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
926
S
888
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
680
S
680
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4816
S
4816
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1954
S
1954
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
956
S
956
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
325
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
66
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
251
S
251
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
188
S
188
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
75
S
74
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
591
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
750
S
750
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
81
S
81
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2925
S
2924
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
13
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
1057
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2926
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1104
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2484
S
2484
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1118
S
1118
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3336
S
3333
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2801
S
2801
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4731
S
4731


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje