naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
76
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
295
S
295
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2923
S
2923
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
460
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
289
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1330
S
1330
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
97
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
313
S
313
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
117
S
117
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
72
S
72
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
3180
S
3180
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
395
S
395
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
45
S
45
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
10
S
10
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
27
S
27
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
370
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
208
S
208
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
445
S
445
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
53
S
53
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
246
S
246
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
10
S
10
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
3232
S
3232
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2242
S
2242
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
4754
S
4754
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
11336
S
11336
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
103
S
103
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
65
S
65
epsz.hr Europska poslovna škola Zagreb - privatna visoka škola P
2
S
2
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
979
S
979
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2742
S
2742
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
31
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4447
S
4447
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
3503
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
555
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1819
S
1815
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2310
S
2310
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2603
S
2603
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
15789
S
15789
fitnes-uciliste.hr FITNES UČILIŠTE P
4
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1480
S
1480
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
956
S
956
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
3679
S
3679
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1354
S
1354
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3029
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
2029
S
2029
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3296
S
3296
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
670
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
109
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
58
S
58
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
788
S
788
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
1292
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
421
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
28
S
28
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
12
S
12
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1545
S
1545
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1354
S
1354
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
959
S
959
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
52
S
52
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
65
S
65
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
278
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
38
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
30
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
86
S
86
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
43
S
43
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
47
S
47
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
66
S
66
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
1614
S
1614
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
13
S
13
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
6
hvu-morh.hr Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH P
35
S
35
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
238
S
238
iarh.hr Institut za arheologiju P
42
S
42
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
79
S
79
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
54
S
54
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
62
S
62
ifs.hr Institut za fiziku P
92
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
30
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
95
S
95
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
83
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
189
S
189
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
28
S
28
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
5
S
5
inantro.hr Institut za antropologiju P
41
S
41
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
45
S
45
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
47
S
47
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1675
S
1675
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
46
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
80
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
90
S
90
iztzg.hr Institut za turizam P
16
S
16
kb-merkur.hr Klinička bolnica P
76
S
76
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
50
S
50
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
937
S
937
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
746
S
746
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
2052
S
2052
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1581
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
314
S
314
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
69
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
489
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
398
S
398
kdb.hr Klinika za dječje bolesti P
14
S
14
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
3112
S
3112
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1522
S
1522
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
57
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
51
S
51
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
895
S
895
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
315
S
315
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
157
matica.hr Matica hrvatska P
7
S
7
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
16
S
16
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1377
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4491
S
4491
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1887
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1457
S
1457
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1260
S
1260
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
37
S
37
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
756
S
756
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
216
S
216
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
49
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
299
S
299
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
17
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
75
S
75
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
13
pak.hr Pravosudna akademija P
203
S
203
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
154
S
154
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1445
S
1445
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
1624
S
1624
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2487
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2401
S
2401
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1386
S
1386
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
107
S
107
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
7394
S
7394
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1224
S
1224
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
316
S
316
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
75
S
75
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1772
S
1772
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
2
S
2
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
32
S
32
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
8506
S
8506
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
2937
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
2089
S
2089
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
3942
S
3942
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1056
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
385
S
385
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
805
S
805
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1118
S
1118
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2608
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
177
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
9
S
9
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
55
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
16
S
16
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
191
S
191
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1643
S
1643
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1150
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
209
S
209
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
556599
S
556610
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
162
S
162
stampar.hr NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR P
108
S
108
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
68
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1298
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
63
S
63
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
1
S
1
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
28
svkst.hr Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu P
50
S
50
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
13
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
93
S
93
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
12
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1608
S
1608
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
3
S
3
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
4631
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
357
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
614
S
614
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2979
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
726
S
726
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
734
S
734
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2604
S
2604
unin.hr Sveučilište Sjever P
5678
S
5678
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2116
S
2113
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
6339
S
6339
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
19729
S
19729
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3611
S
3611
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6543
S
6543
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
831
S
831
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1878
S
1878
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
112
S
112
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
636
S
636
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
654
S
654
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
4121
S
4121
vernnet.hr Veleučilište Vern P
2278
S
2278
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
1022
S
1022
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
1131
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
17
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
313
S
313
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
22
S
22
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
214
S
214
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
44
S
44
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
68
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
774
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
747
S
747
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
482
S
482
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2998
S
2998
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
22
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
904
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
2888
S
2888
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1505
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2339
S
2339
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
1470
S
1470
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3679
S
3679
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
3042
S
3042
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4960
S
4960


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje