naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

AAI@EduHr - Status servisa - Matične ustanove

Sučelje za administratore
Status servisa - Resursi
Pregled statusa po datumu
Legenda Zbirni prikaz
LDAP domena Naziv ustanove
P/S
RADIUS
AOSI
LDAP
Broj e-ID
acmt.hr RIT CROATIA P
110
adu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti P
257
S
257
agr.hr Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet P
2191
S
2191
alu.hr Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti P
434
apuri.hr Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci P
349
arhitekt.hr Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet P
1224
S
1224
arhiv.hr Hrvatski državni arhiv P
103
asoo.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih P
97
aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira P
238
S
238
azoo.hr Agencija za odgoj i obrazovanje P
114
S
114
azvo.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje P
65
S
65
bak.hr Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić P
160
S
160
bernays.hr Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment P
206
S
206
bfm.hr Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" P
46
S
46
bicro.hr Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO P
49
boginst.hr Bogoslovni institut P
4
S
4
bolnica-karlovac.hr Opća bolnica Karlovac P
140
S
140
bolnica-srebrnjak.hr Dječja bolnica Srebrnjak P
11
S
11
bolnica-zadar.hr Opća bolnica Zadar P
28
S
28
carnet.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet P
351
dhz.hr Državni hidrometeorološki zavod P
210
S
210
diplomacija.hr Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld P
414
S
414
diu.hr DIU Libertas Međunarodno sveučilište P
95
S
95
djkbf.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu P
243
S
243
dkd.hr Dubrovačke knjižnice P
9
S
9
efos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku P
4677
S
4677
efri.hr Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet P
2092
S
2092
efst.hr Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet P
5723
S
5723
efzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet P
9750
S
9750
eihp.hr Energetski institut "Hrvoje Požar" P
95
S
95
eizg.hr Ekonomski institut, Zagreb P
63
S
63
erf.hr Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet P
996
S
996
etfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek P
2583
S
2583
evtos.hr Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola P
35
fer.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva P
4232
S
4232
fesb.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje P
2945
ffdi.hr Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu P
626
ffos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet P
1525
ffri.hr Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci P
2199
S
2199
ffst.hr Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet P
2494
S
2493
ffzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet P
14446
S
14446
fitnes-uciliste.hr FITNES UČILIŠTE P
2
fkit.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije P
1366
S
1366
fkz.hr MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola P
202
S
202
foi.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike P
3288
S
3288
foozos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti P
1419
S
1419
fpz.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti P
3461
fpzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti P
1823
S
1823
fsb.hr Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje P
3726
S
3726
fthm.hr Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu P
901
ftidi.hr Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove P
80
galapagos-ic.hr Galapagos istraživački centar d.o.o. P
65
S
65
geof.hr Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet P
829
S
829
gfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek P
443
gfv.hr Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet P
406
gkka.hr Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac P
27
S
27
gkpz.hr Gradska knjižnica i čitaonica Požega P
13
S
13
gkri.hr Gradska knjižnica Rijeka P
19
S
19
gkvk.hr Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci P
6
S
6
gkzd.hr Gradska knjižnica Zadar P
23
S
23
grad.hr Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet P
1516
S
1516
gradst.hr Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije P
1123
S
1123
grf.hr Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet P
868
S
868
gskos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek P
50
S
50
h-r-z.hr Hrvatski restauratorski zavod P
90
S
90
hatz.hr Akademija tehničkih znanosti Hrvatske P
65
S
65
hazu.hr Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti P
273
hck.hr Hrvatski Crveni križ P
43
hera.hr Hrvatska energetska regulatorna agencija P
31
hgi-cgs.hr Hrvatski geološki institut P
83
S
83
hhi.hr Hrvatski hidrografski institut P
41
S
41
hpm.hr Hrvatski prirodoslovni muzej P
47
S
47
hrbi.hr Brodarski institut d.o.o. P
65
S
65
hrstud.hr Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji P
1765
S
1765
hrzz.hr Hrvatska zaklada za znanost P
11
S
11
hsin.hr Hrvatski savez informatičara P
6
hzjz.hr Hrvatski zavod za javno zdravstvo P
238
S
238
iarh.hr Institut za arheologiju P
42
S
42
idb.hr Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma P
78
S
78
idi.hr Institut za društvena istraživanja P
53
S
53
ief.hr Institut za etnologiju i folkloristiku P
62
ifs.hr Institut za fiziku P
90
ifzg.hr Institut za filozofiju, Zagreb P
31
igh.hr Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu P
98
S
98
ihjj.hr Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje P
79
ijf.hr Institut za javne financije P
22
S
22
imi.hr Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada P
186
S
186
imin.hr Institut za migracije i narodnosti P
27
S
27
imz.hr Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad P
5
S
5
inantro.hr Institut za antropologiju P
43
S
43
iptpo.hr Institut za poljoprivredu i turizam P
45
S
45
ipu.hr Institut za povijest umjetnosti P
46
S
46
ipv-zg.hr Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija P
9
irb.hr Institut Ruđer Bošković P
1639
S
1639
irmo.hr Institut za razvoj i međunarodne odnose P
45
isp.hr Hrvatski institut za povijest P
81
izor.hr Institut za oceanografiju i ribarstvo P
91
S
91
iztzg.hr Institut za turizam P
13
S
13
kb-merkur.hr Klinička bolnica "Merkur" P
81
S
81
kbc-rijeka.hr Klinički bolnički centar Rijeka P
48
S
48
kbc-zagreb.hr Klinički bolnički centar Zagreb P
907
S
907
kbcsm.hr Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice P
731
S
731
kbd.hr Klinička bolnica Dubrava, Zagreb P
1984
S
1984
kbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet P
1556
kbf-st.hr Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet P
300
S
300
kbo.hr Klinički bolnički centar Osijek P
67
kbsd.hr Klinička bolnica "Sveti Duh" P
476
kbsplit.hr Klinički bolnički centar Split P
388
S
388
kdb.hr Klinika za dječje bolesti P
9
S
9
kif.hr Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet P
2451
S
2451
kifst.hr Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet P
1301
S
1301
koncar-institut.hr Končar - Institut za elektrotehniku d.d. P
57
krs.hr Institut za jadranske kulture i melioraciju krša P
52
S
52
ktf-split.hr Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet P
636
S
636
libertas.hr Visoka poslovna škola Libertas P
353
S
353
lzmk.hr Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" P
165
matica.hr Matica hrvatska P
7
S
7
medils.hr Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut P
14
S
14
medri.hr Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet P
1380
mef.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet P
4178
S
4177
mefos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek P
1211
mefst.hr Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet P
1322
S
1322
mev.hr Međimursko veleučilište u Čakovcu P
1129
S
1129
mobilnost.hr Agencija za mobilnost i programe Europske unije P
25
S
25
muza.hr Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija P
463
S
463
mzos.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta P
231
S
231
ncvvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja P
55
nsk.hr Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu P
296
S
296
nsz.hr Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja P
16
obhpknin.hr Opća bolnica Hrvatski ponos Knin P
2
S
2
obrtnicko-uciliste.hr Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih P
79
S
79
oikon.hr OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju P
13
S
13
pak.hr Pravosudna akademija P
169
S
169
par.hr Visoka poslovna škola PAR P
130
S
130
pbf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet P
1299
S
1299
pfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku P
958
S
958
pfri.hr Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci P
2921
pfst.hr Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet P
2096
S
2096
pharma.hr Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet P
1398
S
1398
pilar.hr Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" P
107
S
107
pmf.hr Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
6899
S
6899
pmfst.hr Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet P
1110
S
1110
politehnika-pula.hr POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti P
260
S
260
poljinos.hr Poljoprivredni institut Osijek P
73
S
73
pou.hr Pučko otvoreno učilište Zagreb P
1770
S
1770
pou-amc.hr Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška P
1
S
1
pozeska-bolnica.hr Opća županijska bolnica Požega P
32
S
32
pravo.hr Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet P
7829
S
7829
pravos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek P
1064
pravri.hr Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci P
1766
S
1766
pravst.hr Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet P
521
S
521
ptfos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet P
1029
public.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta P
1419
S
1419
racunarstvo.hr Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo P
666
S
666
rgn.hr Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet P
1127
riteh.hr Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet P
2301
scri.hr Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka P
175
scsi.hr Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik P
10
S
10
scst.hr Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split P
55
scvz.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin P
16
S
16
sczg.hr Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu P
189
S
189
sfsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu P
1407
S
1407
sfzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet P
1182
simet.hr Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet P
187
S
187
skole.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole P
552563
S
552563
skolski-sport.hr Hrvatski školski sportski savez P
4
snz.hr Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" P
68
S
68
srce.hr Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar P
175
S
175
stampar.hr Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar P
104
S
104
stin.hr Staroslavenski institut P
26
S
26
stucos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku P
67
stucsb.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu P
3
S
3
sumfak.hr Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet P
1220
sumins.hr Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske P
62
S
62
suvag.hr Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG P
67
svkatarina.hr Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina P
2
S
2
svkri.hr Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka P
35
svkst.hr Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu P
50
S
50
tcs.hr Tehnološki centar Split d.o.o P
2
S
2
tera.hr TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva P
8
tfmvi.hr Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti P
86
S
86
thalassotherapia-opatija.hr Thalassotherapia Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila P
15
ttf.hr Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet P
1630
S
1630
tv-akademija.hr TV-AKADEMIJA Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija P
1
S
1
tvz.hr Tehničko veleučilište u Zagrebu P
5003
S
5207
uaos.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku P
277
uciliste-umag.hr Pučko otvoreno učilište P
3
S
3
ufri.hr Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci P
477
S
477
ufzg.hr Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet P
2363
umas.hr Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija P
253
S
253
unicath.hr Hrvatsko katoličko sveučilište P
517
S
517
unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku P
2292
S
2292
unin.hr Sveučilište Sjever P
5006
S
5006
unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku P
2078
S
2075
unipu.hr Sveučilište Jurja Dobrile u Puli P
5332
S
5332
uniri.hr Sveučilište u Rijeci P
18122
S
18122
unist.hr Sveučilište u Splitu P
3687
S
3687
unizd.hr Sveučilište u Zadru P
6070
S
6070
unizg.hr Sveučilište u Zagrebu P
654
S
654
vef.hr Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet P
1780
S
1780
veinst.hr Hrvatski veterinarski institut P
112
S
112
velegs-nikolatesla.hr Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću P
492
S
492
veleknin.hr Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu P
492
S
492
veleri.hr Veleučilište u Rijeci P
3678
S
3678
vernnet.hr Veleučilište Vern P
1982
S
1982
vevu.hr Veleučilište "Lavoslav Ružička" P
818
S
818
vguk.hr Visoko gospodarsko učilište u Križevcima P
393
vhzk.hr Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina P
10
visoka-skola-rrif.hr RRiF Visoka škola za financijski menadžment P
257
S
257
vps-minerva.hr Visoka poslovna škola Minerva P
28
S
28
vpsvisnjan.hr Visoka poslovna škola s pravom javnosti P
214
S
214
vpsz.hr Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti P
52
S
52
vsa.hr Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA, s pravom javnosti P
66
vsfp.hr Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo P
644
vsikmp.hr Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment P
1
S
1
vsite.hr Visoka škola za informacijske tehnologije P
717
S
717
vsmti.hr Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici P
62
S
62
vss.hr Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti P
2872
S
2872
vszrinski.hr Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski P
24
vtsbj.hr Visoka tehnička škola u Bjelovaru P
730
vuka.hr Veleučilište u Karlovcu P
3020
S
3020
vup.hr Veleučilište u Požegi P
1233
vus.hr Veleučilište u Šibeniku P
2270
S
2270
vusb.hr Veleučilište u Slavonskom Brodu P
965
S
965
vvg.hr Veleučilište Velika Gorica P
3227
S
3227
zkzd.hr Znanstvena knjižnica Zadar P
19
zsem.hr Zagrebačka škola ekonomije i managementa P
2841
S
2841
zvu.hr Zdravstveno veleučilište P
4745
S
4745


Legenda:
P/S = P - primarni server, S - sekundarni server
Broj e-ID = ukupni broj elektroničkih identiteta u ustanovi (ako pozicionirate strelicu miša na broj korisnika, prikazat će se zadnje vrijeme mjerenja broja el. identiteta)
  crna - točan broj elektroničkih identiteta
  žuta - administrator imenika je postavio ograničenje te onemogućio pouzdano utvrđivanje broja e-ID-a (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)
  crvena - došlo je do pogreške prilikom zadnjeg dohvaćanja podataka o broju el. identiteta u ustanovi (navedeni podatak o broju e-ID nije pouzdan)

Server radi ispravno

Server radi, ali je odgovor neispravan

Server ne odgovara na upite
Vrijeme zadnje provjere

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje